Anslagstavlan

Nya tider för att skriva nyttjanderättsavtal!

I samband med att vi tecknat ett nytt arrendeavtal med kommunen måste alla medlemmar skriva på nya nyttjanderättsavtal! Det är mycket viktigt att alla skriver på det nya avtalet! Hör av er omni ännu inte har skrivit på och inte kan komma på nedanstående tider. 


Extra tillfälle för påskrivning är

måndag 4 november klockan 18.00 till 19.00 i Nisses stuga.  

-------------------------------------------------------------------------------------

Vattenavstäning

Koloniåret går mot sitt slut och den 10/11 kl 11:00 kommer vi att stänga av vattnet för säsongen. 
Läs mer i höstbladet

-------------------------------------------------------------------------------------

Glöm inte att rapportera dina arbetstimmar

”ARBETSPENGAR” OCH KOLLEKTIVA ARBETEN
Alla som utfört kollektiva arbeten under året skall rapportera det på särskild blankett.  Blanketten finns här på hemsidan under knappen "Ladda ner" du kan även höra dig till kassören om du inte har någon blankett.


Ifylld blankett skall lämnas i styrelsens röda brevlåda vid soprummet,
mailas till kassor@gunnesbykolonin.se eller skickas till

Anita Ericsson,
Hubertusvägen 3A,

433 33 Partille,


senast den 31 oktober 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ladda ner höstbladet. 
Nu finns årets höstblad även under knappen Ladda ner i vänstermenyn.

Har du inte fått årets höstblad via e-post, skicka ett mail till hemsida@gunnesbykolonin.se och uppge ditt stugnummer, namn och mailadress så ska vi se till att kommande informationsblad kommer ut via e-post.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nytt arrende för kolonin.

Nytt arrende för vår koloni har nu förhandlats fram mellan FGK och fastighetskontoret. Styrelsen har deltagit i förhandlingarna och förberedande arbete.


Arrendet som beslutats är 9 200 kr per år, under kommande 10-års period. Arrendet räknas årligen upp med index, men ingen ytterligare upptrappning ingår. Styrelsen är nöjda med den förhandling som genomförts, då utgångsbudet från fastighetskontoret låg på en klart högre nivå. Vårt nuvarande avtal var 8 000 kr/per år, vilket med uppräkning med index motsvarar cirka 8 700 kr för 2019.


Den totala avgiften för kommande år kommer fastställas framöver och vi kommer kalla till tillfällen under hösten för att skriva nya nyttjanderättsavtal.


Om frågor kring detta så tag gärna kontakt med styrelsen via telefon eller email.

-------------------------------------------------------------------------------------

Viktig info om vårt avlopp!

Det är jätteviktigt att vi inte spolar ner fel saker i vårt avlopp! Vi har haft problem med att avloppspumparna slutar fungera pga tex tamponger, bindor, våtservetter, tops m.m. som spolats ner i vårt avlopp. 
Klicka här och läs vad man ska och INTE skall spola ner i avloppet.

-------------------------------------------------------------------------------------

Rättelse av verksamhetsberättelse

Enligt årsmötet skulle styrelsen återkomma med en förklaring kring varför det var ett fel i siffrorna kring verksamhetsberättelsen för 2018. Det var posten om inköp av grus som hade hamnat fel. Alltså, 

intäktskontot ska minskas med posten inköp av grus och då stämmer kalkylen. Styrelsen ber om ursäkt för denna felräkning.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nya avgifter vid stugförsäljningen

FGK beslutade på sitt årsmöte att höja administrationsavgiften vid försäljning av stuga. De nya avgifterna är som följer:


Säljaren betalar:

Administrationsavgift 650 kr


Köparen betalar:

Inträdesavgift Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar 2 000 kr

Inträdesavgift Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK 100 kr

Expeditionsavgift till FGK 1 900 kr

Medlemsavgift FGK 150 kr

Medlemsavgift Koloniträdgårdsförbundet 350 kr


Engångskostnad totalt för köparen 4 500 kr


Notera att årets vårblad skickades ut till medlemmarna före FGK:s årsmöte och har de gamla uppgifterna. Dock är uppgifterna ändrade i det nedladdningsbara vårblad som går att ladda ner här på sajten under knappen "Ladda ner". 

-------------------------------------------------------------------------------------

Trädbeskärningskurs 2018
Material från förra säsongens trädbeskärningskurs finns under knappen Ladda ner, i menyn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Information om fastighetstaxeringen 2017

Klicka här för att läsa

Ny information från skatteverket 2017-10-29

--------------------------------------------------------------------------------------

Ny mailadress till hemsideansvariga:

Vi har en ny mailadress för att nå hemsideasvariga hemsidan@gunnesbykolonin.se, det går även bra att ringa Maria på 070-4369669 eller Janne på 070-6502330

--------------------------------------------------------------------------------------

Grannsamverkan klicka här mer info på http://coyards.se/

http://coyards.se/

--------------------------------------------------------------------------------------

Att bygga i sin koloni

Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening vad som gäller för byggnation i ditt område.

Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men inte förankrat det med din lokala förening.

Börja alltid hos din förening!

--------------------------------------------------------------------------------------

Komposter

Att tänka på med våra komposter, mer info

--------------------------------------------------------------------------------------

Sopsortering

Fantastiskt, nu kan man slänga sina sopor via datorn...

Kolla detta, klicka på länken.

 

http://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/sortera-avfall-hushallet/sorteringsguiden/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffxdncz1wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQDSpGXW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

 

Adressändring


Har vi rätt uppgifter av dig så riskerar du inte att missa kallelse till våra årsmöten, din kolonitidning från Koloniträdgårdsförbundet, utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Är du osäker om vi har dina uppgifter, gör anmälan till

hemsidan@gunnesbykolonin.se på blanketten som finns på fliken Ladda ner så kontrollerar vi dina uppgifter.

Vår/Höstbladet


Kan och vill du ta emot information via e-post istället för kostsamma brev?

Flera har redan tackat ja, men vi kan nog bli flera.

Din e-postadress använder vi för  utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Skicka till hemsidan@gunnesbykolonin.se har du inte möjlighet att skicka uppgifterna via e-post, titta förbi hus 194 eller 112 så hjälper vi dig. (du kan även ringa 070-4369669)


Hyra Nisses stuga eller Kollosalen?


Lokalerna bokas genom att man mailar hemsidan@gunnesbykolonin.se. Ange vilket datum du önskar hyra lokalen samt i hur många dagar. Ange också ditt namn och vilket stugnummer det är som önskar hyra.


När bokningsförfrågan är behandlad och registrerad kommer ni via e-post att få en kombinerad bokningsbekräftelse och faktura skickad till er.

Samtliga våra lokaler hyrs endast ut under säsongstid.


Kostnaden för att hyra Kollosalen är:

1a dagen 300kr.

Efterföljande dagar 100kr/dag.


Kostnaden för att hyra Nisses stuga är:

50kr/dag