FGK medlemmar

Vill du kunna läsa årsmötesprotokoll från FGK klicka här och anmäl dig  längst ner på sidan.

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) är den intresseorganisation som samlar kolonisterna i staden. 19 av stugområdena är anknutna till FGK.

FGK har arrendeavtalet med fastighetskontoret i de fall koloniföreningen är ansluten till organisationen


mer info 


Internationella Koloniförbundet