Om oss

Välkommen som medlem i Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. Som nybliven innehavare av en stuga i Gunnesbykolonin är det mycket nytt, förutom allt som gäller skötsel av stugan och tomten, så är det många praktiska frågor. Denna information är ett försök, från föreningens sida, att förmedla information om vad som gäller för Gunnesbykolonin. Använd informationen som ett stöd, läs det för att få reda på mer om vår koloni.


HISTORIK


1972 Delar av Lundbykolonins arrendatorer sägs upp i avsikt att bereda plats för ett planerat idrottscentra med tillhörande parkeringsplats. Som ersättning åt de drabbade kolonisterna erbjuder kommunen mark just här i Säve-Gunnesby mot en arrendetid på 25 år.


1974 De två första husen restes i en rad av tvåhundra. De ”förvisade” Lundbykolonisterna har ovillkorlig förköpsrätt.


1975 I september tecknas det sista köpeavtalet. Elinstallationer införes. Tre sophus byggs med frivilliga, egna krafter.


1976 Området erhåller det efterlängtade vattnet i sina hitintills torrlagda ledningar. Omfattande dräneringar utförs som kollektiva arbeten.


1977 Minnesstenen uppsättes och invigs påföljande år. Kollektiv arbetsplikt om 10 timmar införs. Klubbhuset byggs.


1978 Lekplats och minigolfbana anläggs.


1979 Omröstning om Kollo-Salen. 80 röster för , 82 röster emot.


1980 Arrendekontrakt skrevs för de tillkommande 23 st husägarna.


1981 De nya husägarna hälsades välkomna, priset på stugorna löd på 70.000:-.


1982 Kolonin erhåller anslag ur Lindbergska fonden för trädplantering.


1984 Byggstart för Kollo-Salen. Allt sker med egna frivilliga medhjälpare och på detta sätt hålls byggkostnaderna på skälig nivå. Invigning sker i samband med kolonins 10-års jubileum.


1988 Tvättstuga och duschrum anläggs, ett arrangemang som blev synnerligen uppskattat.ÅRET PÅ GUNNESBYKOLONIN


Under ett år på kolonin händer det mycket, på våran anslagstavla och hemsida anslås löpande information om kommande aktiviteter. Tag därför till vana att titta över anslagen med jämna mellanrum, så att Du håller dig informerad om vad som sker. Nedan kan Du läsa om några av de gemensamma aktiviteter och händelser som årligen återkommer på vår koloni.


• Senast andra söndagen i mars månad hålls föreningens årsmöte i Kollo-Salen. Kallelse sker skriftligt till alla medlemmar.


• I början av april månad (datum beslutas på årsmötet) släpps vattnet i kolonin på. Datum meddelas i vårbladet och på hemsidan.


• På påskafton eldas gemensam brasa på kolonin om vädret tillåter.

 

• Vårstädning (datum och tid beslutas på årsmötet och meddelas i vårbladet och på hemsidan). Deltagarna bjuds på gemensam fika i Kollo-Salen.


• Midsommarafton firas med dans kring midsommarstången, lekar och lotteri.

 

• Sommarmöte hålls i Kollo-Salen, vanligtvis under juli månad. Inbjudan anslås på anslagstavlan och på hemsidan.


• Under sommarsäsongen arrangeras även andra fester, resor och kulturarrangemang.

 

• Gemensamma arbeten som underhåll av byggnader, vägar m.m. utförs löpande med hjälp av de medlemmar som har möjlighet och ork. Arbetsledarna för respektive område och koloniföreståndaren sätter upp meddelande på anslagstavlan om de arbetsuppgifter som behöver utföras.


• I månadsskiftet oktober/november stängs vattnet av för vintern och medlemmarna hänvisas till vattenposten vid koloniinfarten. Då minskar aktiviteten i kolonin och soprummet har stängts för säsongen. Besök gärna kolonin under höst/vinter/vår och var då observant även på grannens hus och våra gemensamma byggnader. Kontakta husägaren eller styrelsen om Du ser något som behöver åtgärdas. Vid inbrott eller något annat misstänkt bör Polisen kontaktas,114 14 eller akuta och farliga situationer 112.


PRAKTISK INFORMATION A - Ö


Anslagstavlor:

Anslagstavla finns vid 1:ans soprum vid infarten.


Arbetsledare:

Varje område har en arbetsledare och en biträdande arbetsledare. Se lista på anslagstavlan och hemsidan över styrelse och funktionärer.

 

Arbetsplikt:

17 timmar kollektivt arbete/stuga. Ersättning per timma enligt årsmötesbeslut.

 

Arrende:

Arrendeavgiften ingår i medlemsavgiften som beslutas varje år på årsmötet. 


Bingo:

Bingo spelas i Kollo-Salen under sommarperioden. På anslagstavlan anslås uppgift om dag och tid.

 

Boule:

Föreningens boulebanor är belägna vid kiosken. Boule spelas under sommarsäsongen på onsdagar kl 18:00 och lördagar kl 11:00.


Byttan:

I Byttan fyndar vi gratis.


Dusch och toalett:

Duschar och toaletter med ramp finns i byggnad nedanför Kollo-Salen. Det krävs separat nyckel som tillhandahålls av styrelsen.


Eldning:

Kolonins eldningsplats är belägen vid fotbollsplanen. På eldningsplatsen bränns ris, trädgrenar under vår och höst.

 

Festligheter:

Midsommarfirande, danskvällar och liknande anordnas under sommarsäsongen – se anslagstavlan och hemsidan.


Fotbollsplan:

Föreningens fotbollsplan är placerad i norra delen av vår koloni.


Försäkring:

Glöm inte att försäkra din stuga. Genom Sveriges koloniträdgårdsförbund har kolonister rabatt på försäkringen hos Folksam.


Hjärtstartare:

Hjärtstartare   Finns i duschbyggnaden under säsong.


Miljöstation:

Under tiden månadsskiftet april/maj till månadsskiftet augusti/september öppet på lördagar mellan kl 09:00 - 11:00. På Miljöstationen säljer föreningen grus, singel och stallgödsel. 


Höststädning:

Se städdagar.

 

Inlines:

Föreningens inlinesbana är belägen vid fotbollsplanen.


Kiosken:

Kioskens öppettider – se anslagstavlan vid soprummet.

 

Kollo-Salen:

Föreningens samlingssal är utrustad med kök och porslin. Som medlem kan Du hyra lokalen för privata fester. Bokning görs via hemsidan@gunnesbykolonin.se.. Uthyrning sker endast under säsongstid.


Kompostering:

Inom området finns tre komposteringsplatser för trädgårdsavfall.


Meddelanden och info:

Medlemsinformation och meddelande anslås under sommarsäsongen på den gemensamma anslagstavlan och på hemsidan. Under annan tid på året sänds skriftlig information ut per post och via hemsidan.

 

Miljöfarligt avfall:

Avfall så som kyl, frys, TV-apparater och spisar tas inte emot i soprummet. Du får själv ordna bortforsling till Tagenetippen.

 

Minigolf:

Föreningens minigolfbana är belägen vid kiosken. Under kioskens öppettider kan du där låna/köpa klubbor och bollar.


Nisses Stuga:

Kan Du som medlem hyra för mindre sammankomster. Bokning görs via hemsidan@gunnesbykolonin.se. Uthyrning sker endast under säsongstid. 


Odlingslotter:

Finns inom området. Anmäl intresse till styrelsen som fördelar lotterna.

 

Parkeringsplatser:

Finns på flera olika ställen inom kolonin.


Postlåda:

Finns vid anslagstavlan.


Redskap:

Föreningen innehar diverse redskap såsom jordborr, Haki-ställning, gräsklippare, cementblandare och släpkärra som av medlemmar kan lånas/hyras. Kontakta koloniföreståndaren.


Sophantering:

Under sommarperioden finns ett soprum för hushållsavfall öppet.

 

Styrelsen:

Lista över aktuella styrelsemedlemmar och funktionärer finns på anslagstavlan och på hemsidan.

 

Städdagar:

För att hålla snyggt i området anordnas vår och höst gemensamma städdagar till vilka samtliga medlemmar kallas. Information om dag och tid finns i vår-höstblad och på hemsidan.


Tvättstuga:

Disponeras av medlemmar enligt teckningslista i tvättstugan. Avgiften är 10:-/tvättmaskin.

 

Uthyrning:

Kolonistugan får inte hyras ut.

 

Vatten:

Släpps på i början av april och stängs av i slutet av oktober. Exakta tidpunkter informeras via utskick och hemsidan. Vid påsläpp av vatten är det lämpligt att närvara för att kontrollera eventuella läckor eller problem i stugan.


Vårstädning:

Se under städdagar.


Återvinning:

Vid infarten till kolonin finns glasigloos för vitt och färgat glas, container för pappersåtervinning samt i soprummet finns kärl för diverse återvinning. 


Övrigt:

Vid behov anslås meddelande till medlemmarna på kolonins anslagstavla.