Styrelse

Styrelse Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning

Namn

Hus

Ordförande

Vakant


Vice ordf.

Ulf Engstrand

152

Kassör *

Anita Ericsson

48

Ord. ledamot

Jan Saaristo

112

Ord. ledamot

Britt Sjöstedt

12

Ord. ledamot

Maria Malmgren

194

Ord. ledamot

Britt-Marie Petersson

153

Suppleant

Anders Martinsson

133

Suppleant

Annelie Albertsson

78

Suppleant

Kerstin De-Zwart

65

Suppleant

Marianne Spetz

60

Valberedning Gunnesby Koloniträdgårdar

Namn

Hus

Kenny Andersson sammankallande

80

Patric Greider

89

Anna Svensdotter

154

Funktionärer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Hus

Koloniföreståndare

Kenny Andersson

80

Arbetsledare omr. 1

Kent Forsberg

9

Biträdande arbetsledare omr. 1

Ingvar Karlsson

34

Arbetsledare omr. 2

Leif Nilsson

61

Biträdande arbetsledare omr. 2

Thomas Dahl

182

Arbetsledare omr. 3

Tomas Roslund

161

Biträdande arbetsledare omr. 3

Sören Angbo

199
Materialförvaltare

Jim Johansson

139

Materialförvaltare/städNöjeskommitté

Lisbeth Lorné

53

Miljöstation

Kent Forsberg

9

Barnansvarig

Margareta Hof

74

Barnansvarig

Susanne Almroth

18

Barnansvarig

Ann Johansson

112

Tvättstugan

Anita Ericsson

48

Kioskansvarig

Eva Andersson

80

Kioskansvarig

Anette Granqvist

198

FGK-ombud ordinarie

Lena Johansson

139

FGK-ombud suppleantRevisor

Sten Heijel

47

Revisor

Annette Mattsson

140

Soprumsansvarig

Anita Andersson

109

Byttanansvarig

Therese Disfält 

192

Hemsidan*

Maria Malmgren

Janne Saaristo

194

112

Studieombud

Ann-Marie Andersson

134