Styrelse

Styrelse Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning

Namn

Hus

Ordförande

Annelie Albertsson

78

Vice ordförande

Janne Saaristo

112

Kassör *

Anita Ericsson

48

Ordinarie ledamot

Marianne Spetz

60

Ordinarie ledamot

Britt Sjöstedt

12

Ordinarie ledamot

Kerstin De-Zwart

65

Ordinarie ledamot

Britt-Marie Petersson

153

Suppleant

Jana Bjarnadottir

5

Suppleant

Catrin Kävrestad

165

Suppleant

Axel März

94

Suppleant

Rickard Bergsten

155

Valberedning Gunnesby Koloniträdgårdar

Namn

Hus

Tina Jacobsson, sammankallande

97

Lars Åke Wikensjö

165

Mary Kullander

29

Funktionärer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Hus

Koloniföreståndare

Kenny Andersson

80

Arbetsledare område 1

Kent Forsberg

9

Biträdande arbetsledare område 1

Christer Malmström

39

Arbetsledare område 2

Leif Nilsson

61

Biträdande arbetsledare område 2

Thomas Dahl

182

Arbetsledare område 3

Tomas Roslund

161

Biträdande arbetsledare område 3

Sören Angbo

199

Materialförvaltare

Jesper Carlsson

149

Materialförvaltare / städ

Margareta Westman

129

Nöjeskommitté

Lisbeth Lorné

53

Miljöstation

Kent Forsberg

9

Barnansvarig

Margareta Hof

74

Barnansvarig

Susanne Almroth

18

Barnansvarig

Ann Johansson

112

Tvättstugan

Anita Ericsson

48

Kioskansvarig

Eva Andersson

80

Kioskansvarig

Anette Granqvist

198

FGK-ombud ordinarie

Annelie Albertsson

78

FGK-ombud suppleant

Rickard Bergsten

155

Revisor

Sten Heijel

47

Revisor

Annette Mattsson

140

Soprumsansvarig

Anita Andersson

109

Byttanansvarig

Inger Nilsson

Jeanette Danielsson

99

196

Hemsidan*

Maria Malmgren

Janne Saaristo

194

112

Studieombud

Ann-Marie Andersson

134