FGK medlemmar

Vill du kunna läsa årsmötesprotokoll från FGK klicka här och anmäl dig  längst ner på sidan.

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK)
är den intresseorganisation som samlar alla kolonister i Göteborg.  Det är 19 stugområden som är anknutna till föreningen. 
FGK har arrendeavtalet med fastighetskontoret för de anslutna kolloniföreningarna.

Medlemsföreningar FGK/hemsidor 

 * Ingen hemsida för tillfället


Mer info