Byggnationer

ATT BYGGA I SIN KOLONI


Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening och kontrollerar vad som gäller för byggnation i just ditt område.


Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men om du inte förankrat det med din lokala förening kan det ändå bli så att du inte får bygga.

Börja därför alltid hos din förening!


Från och med 19 juli 2012 är det fastställt i detaljplanen att våra stugor får vara totalt 38kvm och våra redskapsbodar 10 kvm.


Våra byggregler hittar du under knappen ladda ner.


Du når styrelsen på:


E-post: styrelsen@gunnesbykolonin.se         


Telnr: 072-5284050