Byggnationer

ATT BYGGA I SIN KOLONI


Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening och kontrollerar vad som gäller för byggnation i just ditt område.


Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men om du inte förankrat det med din lokala förening kan det ändå bli så att du inte får bygga.

Börja därför alltid hos din förening!


Från och med 19 juli 2012 är det fastställt i detaljplanen att våra stugor får vara totalt 38kvm och våra redskapsbodar 10 kvm.


Du når styrelsen på:


E-post: styrelsen@gunnesbykolonin.se         


Telnr: 072-5284050


Byggregler


VERANDOR:

Verandor får tillbyggas på stugorna enligt bifogad skiss (se ovan). Mått 2500mm ut från huskropp och 3800mm från husknut vid vardagsrumsfönster. Alla tre (3) sidor måste ha fönster. Prata medstyrelsen innan du ansöker om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret så slipper man onödiga avgifter.


REDSKAPSBODAR:

Förråd får vara max 10 m2 . Rekommenderade mått är 3000mm x 3,300mm. Takhöjden får inte överstiga 3300mm (vindskivan ingår i takhöjden). Knuthöjden får maximalt var 2200mm, taklutningen får inte överstiga 33 grader. Boden skall vara placerad 0,5m från gräns mot grannen och med bakre gaveleln mot egen tomtgräns (tomtgränsen är 11x19m). För husen vid bäcken gäller att redskapsbod får placeras i anslutning till huset


WC FÖNSTER:

Fönster får sättas in i A-husens wc-utrymme, mått bredd 400mm x höjd 400mm. För den som vill flytta på toalettutrymmet i B-husen gäller samma mått. Fönstren placeras åt ingångssidan och förses med råglas.


VINDSFÖNSTER:

Får sättas in på båda gavlarna. Mått för A-hus bredd 500mm x höjd 500mm och för ett B-hus bredd 500mm x höjd 600mm.


ENTRÉDÖRR:

Plasttak får sättas upp över entrén, max bredd 1500mm x djup 900mm.


VÄXTHUS:

Växthus får sättas upp, max 10 m2 .


FARSTUKVIST:

Takutbyggnad över entrédörr får uppföras, max bredd 1800mm x djup 1100mm.


FÖNSTER HUS 50-59 OCH 100:

Fönster mot ingångssidan får sättas in, bredd 1200mm x höjd 500mm.


GAVELFÖNSTER MOT TRÄDGÅRDSSIDAN:

Fönster får endast sättas in åt trädgårdssidan, bredd 800-1600mm x höjd 1200mm. Alternativt kan man sätta "gillestugefönster" istället för de stora fönstren.


STAKET:

Staket får sättas upp, maxhöjd 800mm och genomsiktligheten skall vara minst 1/3, spaljéer eller liknande maxhöjd 1800mm, genomsiktlighet minst 1/3.