Anslagstavlan

Viktig info om vårt avlopp!

Det är jätteviktigt att vi inte spolar ner fel saker i vårt avlopp! Vi har fortsatta problem med att avloppspumparna slutar fungera pga tex tamponger, bindor, våtservetter, tops m.m. som spolats ner i vårt avlopp. 

Klicka här och läs vad man ska och INTE skall spola ner i avloppet.
uppdaterat 2021-04-14

-------------------------------------------------------------------------------------

Arbetstimmar

Alla som utfört kollektiva arbeten under året skall rapportera det på särskild blankett, som finns att ladda ner undernappen ladda ner.
Det går också att hämta en pappersblankett i soprummet.

Ifylld blankett skall lämnas i kassörens svarta brevlåda vid hus 60,
mailas till kassor@gunnesbykolonin.se eller skickas till
Föreningen Gunnesby Kolonträdgårdar
C/o Maria Malmgren,
Solberg 330,
442 92 Romelanda,


senast den 31 oktober 2021.

uppdaterat 2021-10-13

-------------------------------------------------------------------------------------

Höstbladet
Nu är årets höstblad utskickat. 
Det finns att ladda ner under knappen Ladda ner i menyn.

uppdaterat 2021-10-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Vattenavstäning

Vattnet kommer enligt styrelsebeslut att stängas av söndagen den 7 november från klockan 10.00.


Glöm inte att koppla bort slangar på utsidan av huset, detta för att eliminera risken för att kranar fryser sönder. När vattnet har stängts av skall du öppna alla vattenkranar, även huvudkranen, så att allt vatten dräneras ut ur ledningarna, både i ditt hus och i föreningens nät. Dessa kranar skall vara öppna minst fyra veckor och sedan stängas igen. Stäng också av elen till varmvattenberedaren.


På våren, när vattnet släpps på, skall kranarna vara stängda. Särskilt viktigt är att huvudkranen är stängd när vattnet släpps på.


OBS! Tänk på att ha lite värme på under hela vintern (åtta till tio plusgrader) så att bland annat varmvattenberedaren, toan och golvbrunnen inte fryser sönder. Även huset mår bra av detta.

uppdaterat 2021-10-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Göteborg Energi förändrar elnätstaxan.

Göteborg Energi genomför en stor förändring på elnätstaxan och sitt sätt att debitera kunder på sitt elnät. Har ni inte fått information via post eller e-post kan ni läsa mer om vad förändringen innebär på deras hemsidan

https://www.goteborgenergi.se/privat/elnat/elnatsavgift

uppdaterat 2021-09-01

-------------------------------------------------------------------------------------

Solrosberså på 3ans område

Lagom till jubileet har nu Gunnesby fått en egen solrosberså. Välkomna att besöka den på område 3, på odlings-/gräsytan ovanför vår lilla bäck. Det finns en bänk, sitt gärna ner. Invigning inom kort. Anders/133 och Ann-Marie/134

uppdaterat 2021-08-21

-------------------------------------------------------------------------------------

Fortsatta problem med råttor 

Vi fick under förra säsongen problem med råttor, problemet kvarstår tyvärr..

Nu börjar säsongen med fallfrukt och det är viktigt att vi INTE slänger fallfrukten på våra komposter. Det är gratis att lämna in fallfrukt på tex Tagene tippen. Har man inte möjligthet att ta sig dit finns det ett speciellt ställe i skogen bakom Nisses där vi förra året testade att lämna fallfrukt. Prata med Kenny så visar han vart detta stället är.

Har man ett överflöd av frukt i sin trädgård som man inte kan ta hand om rekommenderar vi även att man tar en kik på fruktförmedlingen där man kan få kontakt med andra som vill ha och tar hand om frukt. 

https://www.aktavara.org/fruktformedlingen


Det som är viktigt är att vi alla hjälps åt i att bekämpa råttorna. 
Det är viktigt att vi inte matar några fåglar i kolonin samt att vi inte slänger ut tex matrester eller liknande i våra trädgårdar. Önskvärt är att så många som möjligt ställer ut egna råttfällor vid sina stugor. Tips på bra bete är Snickers och räkost. 

Hittar man råttbon eller hål är det bra om man täpper igen dessa med tex hönsnät, cement eller liknande. 


Vi rekommenderar att man tar kontakt med sitt egna försäkringsbolag för att få hjälp med att bekämta råttor på just sin tomt. Desto fler fällor vi kan få ut desto bättre!

Vid frågor ta kontakt med vår Koloniföreståndare Kenny i stuga 80.
uppdaterat 2021-08-10

-------------------------------------------------------------------------------------

Nu kan du betala med Swish i miljöstationen

Nu kan man äntligen betala med swish i miljöstationen. 
Dock tar banken ut en avgift för varje swish som kolonin tar emot. 
Detta gör att vi i vår tur behöver ta ut en avgift på 5kr för varje swishbetalning.

Tex köper man 5 hinkar med grus kostar detta 50kr betalar man med swish så swishar man 55kr. 

Eftersom många efterfrågat just Swish valde vi ändå att teckna ett abonnemang och gå vidare med detta betalningsalternativ trots att det innebär en extra avgift.


Självklart går det fortfarande bra att betala med kontanter om man önskar detta. Frågor kan mailas till kassor@gunnesbykolonin.se 

uppdaterat 2021-07-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Uppmaning till alla hundägare

För allas trevnad.
Tänk på att hundar, enligt våra stadgar, alltid ska hållas kopplade på kolonins område. Tänk också på att alltid plocka upp efter din hund.

uppdaterat 2021-07-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Blomsterängen vid Kollo-Salen

Nu är vi ett gäng, som har kommit igång med hur vi skall få till en äng nedanför kollosalen. I augusti/september kommer vi att beså ängen med en ängsblomsblandning, som innehåller:

 

Rölleka                               Prästkrage                           Vårbrodd

Stor blåklocka                     Svartkämpar                       Ängshavre

Rödklint                             Rödkämpar                         Luddhavre

Humleblomster                                                               Fårsvingel

Väddklint                           Brunört                               Rödsvingel

Brudbröd                            Smörblomma                      Blåklint

Gulmåra                              Ängsvädd                           Klätt

Flockfibbla                         Smällglim                            Kornvallmo

Äkta johannesört                Rödblära                             Rågvallmo

Slåtterfibbla                        Ängssyra                             Åkerkulla

Åkervädd                           Höskallra

Sommarfibbla

 

Ha tålamod så har vi snart en fin äng hälsar

Karin, Petra, Ingemar och Berit, David, Amrith och Ulf, Tina, Margareta

uppdaterat 2021-07-18

-------------------------------------------------------------------------------------

Till alla er som snickrar och anlitar hantverkare

Vi har nu mycket barn i kolonin, ni som grejar och använder olika elektriska verktyg, tänk på att iNTE lämna verktygen inkopplade och obevakade på ställen där barn kan komma åt dem. 

uppdaterat 2021-06-08

-------------------------------------------------------------------------------------

Nya rutiner kring underhåll på området. 

För att dela på uppgifterna kommer nu våra områdesansvariga att få större ansvars gällande våra olika byggnader på kolonin.


Arbetsledare på område 1 ansvarar för:
Kollo-Salen, duscharna samt soprummet.


Arbetslerdare på område 2 ansvarar för:

Kiosken, verkstaden, Unos lada och gräsklippargaraget.


Arbetsledare på område 3 ansvarar för:

Nisses stuga och Nisses lada.


Ansvarig på område 1: 

Ansvarig på område 2: Leif Nilsson 

Ansvarig på område 3: Thomas Roslund


Kontaktuppgifter till våra arbetsledare finns i soprummet. Har ni frågor kring underhåll eller andra behov på ert område så är det till arbetsledaren på ditt område du vänder dig i första hand.
uppdaterat 2021-03-17

-------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt ang parkeringarna

Vi har fri parkering på vårt område vilket gör att man inte får reservera eller på annat sätt låsa upp vissa parkeringsplatser som sina egna. 
Det är endast tillåtet att parkera på våra grusade parkeringar. Skulle de det vara fullt på din närmaste parkering, var vänlig och parkera på en av våra andra parkeringar. Det är inte tillåttet att parkera på våra grönytor eller utefter våra vägar. 
uppdaterat 2021-03-17

-------------------------------------------------------------------------------------

Förtydligande kring byggregler.

Det har inkommit lite frågor kring vad som gäller om man som kolonist vill sätta upp ett partytält i sin trädgård. 
Det är helt ok att sätta upp ett partytält i sin trädgård för en kortare period. Dock får tältet MAX stå uppställt i 14 dagar. Ska tältet stå uppe längre än så måste man söka bygglov via kommunen. 
uppdaterat 2021-03-17

-------------------------------------------------------------------------------------

Förbjudet att köra bil i grusgångarna

På grund av att marken är mjukare under våren är det förbjudet att köra bil i grusgångarna under den tiden som tjällossningen brukar ske och ett tag framåt. Bilkörning ska undvikas till och med april ut – även om du har tunga saker att ta med dig till din stuga. Föreningen har en handdragen släpkärra som kan lånas vid behov. Prata med arbetsledarna i ditt område i så fall. 
uppdaterat 2021-03-17

-------------------------------------------------------------------------------------

Grannsamverkan klicka här mer info på http://coyards.se/

http://coyards.se/

--------------------------------------------------------------------------------------

Att bygga i sin koloni

Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening vad som gäller för byggnation i ditt område.

Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men inte förankrat det med din lokala förening.

Börja alltid hos din förening!
uppdaterat 2021-03-17

--------------------------------------------------------------------------------------

Komposter

Att tänka på med våra komposter, mer info

--------------------------------------------------------------------------------------

Sopsortering

Fantastiskt, nu kan man slänga sina sopor via datorn...

Kolla detta, klicka på länken.

 

http://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/sortera-avfall-hushallet/sorteringsguiden/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffxdncz1wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQDSpGXW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

 

Adressändring


Har vi rätt uppgifter av dig så riskerar du inte att missa kallelse till våra årsmöten, din kolonitidning från Koloniträdgårdsförbundet, utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Är du osäker om vi har dina uppgifter, gör anmälan till

hemsidan@gunnesbykolonin.se på blanketten som finns på fliken Ladda ner så kontrollerar vi dina uppgifter.

Vår/Höstbladet


Kan och vill du ta emot information via e-post istället för kostsamma brev?

Flera har redan tackat ja, men vi kan nog bli flera.

Din e-postadress använder vi för  utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Skicka till hemsidan@gunnesbykolonin.se har du inte möjlighet att skicka uppgifterna via e-post, titta förbi hus 194 så hjälper vi dig. (du kan även ringa 072-5284050)


Hyra Nisses stuga eller Kollosalen?


Lokalerna bokas genom att man mailar hemsidan@gunnesbykolonin.se. Ange vilket datum du önskar hyra lokalen samt i hur många dagar. Ange också ditt namn och vilket stugnummer det är som önskar hyra.


När bokningsförfrågan är behandlad och registrerad kommer ni via e-post att få en kombinerad bokningsbekräftelse och faktura skickad till er.

Samtliga våra lokaler hyrs endast ut under säsongstid.


Kostnaden för att hyra Kollosalen är:

1a dagen 300kr.

Efterföljande dagar 100kr/dag.


Kostnaden för att hyra Nisses stuga är:

50kr/dag


Uthyrning


Som medlem i koloniföreningen kan du utöver våra lokaler hyra följande saker. 

Byggställning: 250kr/10dagar


Högtryckstvätt: 50kr/dag


Släpkärra: 100kr/dag


Önskar du hyra något av följande saker så tar du kontakt med vår koloniföreståndare Kenny Andersson i stuga 80