Anslagstavlan

Linedance i Kollo-Salen

Det blir dansglädje även i sommar. Ankie, dansinstruktör, från Vinga rockers, kommer återigen till oss och håller kurs under åtta sommarveckor.


Start: den 11 juni klockan 19.00 med ett uppehåll under midsommarveckan.
Plats: Kollosalen
Avgift: Beror på antalet deltagare.
Alla, nybörjare såväl som vana är välkomna. Ankie hittar roliga danser som passar alla.
Bra om du föranmäler dig så vi vet ungefär hur många som kommer men det funkar att bara droppa in såklart.
Anmälan eller frågor till hus 105 katarinastal@hotmail.com
VÄLKOMNA!!

Uppdaterat 2024-04-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byttan är öppen för säsongen

Välkomna att hämta/lämna nya fynd.
Byttan ansvariga
Inger, Jeanette, Janne

Uppdaterat 2024-04-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Träd ligger över gångbron och vid parkering

Fallna träd är anmälda till kommunen som måste besiktiga och åtgärda detta.

Uppdaterat 2024-04-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu startar Canastan för säsongen.

På torsdag, 18 april, startar vi upp säsongens canastaspel.

Varje torsdag hela säsongen träffas vi och spelar kort och umgås.

Vi träffas i Nisses stuga klocka 18.15.

Både erfarna och nybörjare hälsas hjärtligt välkomna.

Uppdaterat 2024-04-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu är vatten- och avloppsledningarna inkopplade

Idag fick vi besked från Trafikverket att vår vatten- och avloppsledning i Säve är inkopplade. En sträcka på 630 m (totalt är den 2300 m). 

Vattenkvalitén är testad och godkänd enligt Trafikverket och de ber samtidigt om ursäkt för den fördröjning som blev. 

Enligt beräkningar så går det på 1500 kr/m att lägga dessa ledningar som nu föreningen fick gratis. Tack för att dessa 900.000 kr  :)

Ett stort tack till alla som hjälpte till med projektet!

Samordnaren

Uppdaterat 2024-04-08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vårbladet har skickats ut 19 mars

Informationen har skikat till din epostadress. Här kan du läsa Vårbladet.

Uppdaterat 2024-03-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farligtavfall bilen besöker oss.

Farligt avfall bilen kommer till parkeringen vid sophuset i Gunnesby koloniområde.
Onsdagen den 29 maj kl 18.00-18.45.

Uppdaterat 2024-03-19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50-års jubileum 

Jubiléet kommer att ske 3 augusti. Den veckan är vår jubileumsvecka. Även midsommar ingår i jubileet. Nästa planering är lördag 20 april kl: 14:00 i Nisses stuga.

Uppdaterat 2023-10-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny torktumlare 28 sept

Miele PDR507HP heter vår nya torktumlare som är en miljövänlig värmepumpstumlare. Den drar 1-1,5 kW/timma vid drift och det tar ca 60-70 minuteratt torka tvätten.

Uppdaterat 2023-09-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ökat taxeringsvärde
Det är många som fått krafigt höjda taxeringsvärden. Styrelsen kan inte påverka upptaxeringar men uppmanar medlemmar  att överklaga beslutet. Sista dagen för att lämna i överklagan är 1 november. 

Uppdaterat 2023-09-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan du tänka dig att klippa gräs på våra gemensamma ytor?

Vi behöver fler som klipper hjälper till att klippa gräs på våra gemensama ytor. Om det är något du kan tänka dig så hör av dig till områdesansvarig i ditt område. Du behöver inte kunna från början, du får hjälp att lära dig. 

Uppdaterat 2023-09-26

----------------------------------------------------------------------

Föreningens jordkällare
Du vet väl om att föreningen har en jordkällare? Om du är intresserad av att förvara något i jordkällaren kan du kontakta Peter Jonsvik.

Uppdaterad 2023-09-26

-----------------------------------------------------------------------

Nycklar till stolparna
Nu är alla rensbrunnar åtgärdade och låsen på stolparna är tillbaka till den så kallade A-nyckeln. Kontakta din områdesansvariga för möjlighet att låna nyckel.

 
Tack till alla inblandade som jobbat hårt under sommaren!

Uppdaterat 2023-09-01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt gällande dagvatten

Våra gångar är inte dränerade så INGET dagvatten från stugorna får ledas ut på dessa för det finns rensbrunnar där och som blir fyllda av regnvatten. Blir dessa vattenfyllda så blir det översvämning i våra pumpschakt där avloppspumparna sitter. 

Vi uppmanar alla att ta bort stuprännor mm som leder dagvatten ut på gångarna. Varje stuga har ansvar att själva ta hand om sitt dagvatten. Fråga er områdesansvarige var dräneringsledningarna finns och anslut er till dessa. 

Koloniföreståndaren

Uppdaterat 2023-08-08

----------------------------------------------------------------------------

Slänga potatisblast

För att inte riskera att sprida svampsjukdomar på potatis ska potatisblast slängas på lerhögen och inte i komposten. Tänk på att blasten ska vara torr/brun när du lägger den på lerhögen.

Uppdaterat 2023-07-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du vet väl om att du kan lämna och hämta överblivlivet byggmaterial i Snickarboden?

Har du material över efter ditt senaste projekt som du inte behöver, men som kanske kan användas av någon annan? Då kan du lämna det till Snickarboden. 
Du kan hämta och lämna material när snickarboden har öppet, varje tisdag mellan klockan 10-13 och 18-20.
Välkommen att hämta och lämna!

Uppdaterat 2023-07-03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grusgångar, häckar och husnummer
Styrelsen har varit runt i området och uppmärksammar att vi inte riktigt är i mål med att hålla undan ogräs i gångarna och att häckar hålls inom tomten och inte hänger ut över gångarna. Det saknas också husnummer på många av våra hus. Det är viktigt att det finns husnummer så att tex räddningstjänsten kan hitta rätt om du behöver hjälp. 
Ta en titt runt ditt hus och se om det är något du behöver åtgärda. 

Uppdaterad 2023-06-30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post till styrelsen och kassör
Nu finns det en svart brevlåda vid anslagstavlan som du använder om du ska skicka post till styrelsen eller kassören.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya uthyrningspriser 

From 1/7-2023 gäller följande priser:


Kollosalen kl 13–13 (lunch till lunch) 600 kr

Kollosalen kl 8–13 250 kr

Nisses stuga 250 kr per kalenderdygn


Bilsläp: 100 kr per pass med tiderna 8-13, 13-18, 18-8

Byggställning: 250 kr per 10 dagar

Högtryckstvätt: 50 kr per dygn

Ogräsbrännare, utan gasol lånas ut till medlemmar


Tiderna för Kollosalen har också delats upp för att fler ska få möjlighet att hyra.


Evenemang som vänder sig till alla i kolonin är fortsatt hyresfria.

uppdaterat 2023-05-12

-------------------------------------------------------------------------------------

Avlopp

Tänk på att det bara är kiss, bajs och toalettpapper som kan spolas ner i toaletten. Vi hittar en massa annat som fastnar i våra pumpar. Släng alltså mensskydd, tops och annat i soporna i stället så kan vi hjälpas åt att hålla nere kostnaderna för rensning av pumparna.

uppdaterat 2023-05-08

-------------------------------------------------------------------------------------

Lämna felanmälan online

Nu kan du skicka in en felanmälan till vår koloniföreståndare online. Du hittar felanmälan i huvudmenyn. 

uppdaterat 2023-03-20

-------------------------------------------------------------------------------------

Info från vägföreningen

I början på säsongen fick styrelsen en skrivelse från vägföreningen gällande skötsel av ytor runt vägarna runt vägarna i Gunnesby.

Vänligen se bifogat för anteckningar från mötet som hölls med vägföreningen och de kolonister som har lotter som gränsar till vägarna och därmed berörs direkt av skrivelsen.

Vi bifogar även de två bilagor som vägföreningen skickade med till oss. Det är dels riktlinjerna för vägområdet men också förvaltningskartan som visar vilka vägar det gäller.


Viktigt att veta är att inga åtgärder längs vägarna behöver vidtas i nuläget, mer än att hålla ordning på häckar för god sikt. Om 3 år (2025) kommer Trafikverket och inspekterar den väg som vägföreningen redan får statsbidrag för, då tar vi ett gemensamt grepp även kring Kringlekullevägen.


Detta kommer tas upp som en informationspunkt på sommarmötet.

Eventuella frågor kan mailas in till oss, så ska vi försöka besvara dem, eller skicka dem vidare till vägföreningen.


Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen 

Gunnesby Koloniträdgårdar


Bifogade dokument 
Riktlinjer gällande vägområde

Förvaltningskarta Kringlekullens samfällighet
Anteckningar från möte med vägföreningen juni 2022

uppdaterat 2022-07-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Fortsatta problem med råttor 

Vi fick under förra säsongen problem med råttor, problemet kvarstår tyvärr. Det som är viktigt är att vi alla hjälps åt i att bekämpa råttorna. 
Det är viktigt att vi inte matar några fåglar i kolonin samt att vi inte slänger ut tex matrester eller liknande i våra trädgårdar. Önskvärt är att så många som möjligt ställer ut egna råttfällor vid sina stugor. Tips på bra bete är Snickers och räkost. 
Hittar man råttbon eller hål är det bra om man täpper igen dessa med tex hönsnät, cement eller liknande. 

Vi rekommenderar att man tar kontakt med sitt egna försäkringsbolag för att få hjälp med att bekämta råttor på just sin tomt. Desto fler fällor vi kan få ut desto bättre!
Vid frågor ta kontakt med vår Koloniföreståndare.
uppdaterat 2022-03-14

-------------------------------------------------------------------------------------

Uppmaning till alla hundägare

För allas trevnad.
Tänk på att hundar, enligt våra stadgar, alltid ska hållas kopplade på kolonins område. Tänk också på att alltid plocka upp efter din hund.

uppdaterat 2021-07-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt ang parkeringarna

Vi har fri parkering på vårt område vilket gör att man inte får reservera eller på annat sätt låsa upp vissa parkeringsplatser som sina egna. 
Det är endast tillåtet att parkera på våra grusade parkeringar. Skulle de det vara fullt på din närmaste parkering, var vänlig och parkera på en av våra andra parkeringar. Det är inte tillåttet att parkera på våra grönytor eller utefter våra vägar. 
uppdaterat 2021-03-17

--------------------------------------------------------------------------------------

Att bygga i sin koloni

Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening vad som gäller för byggnation i ditt område.

Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men inte förankrat det med din lokala förening.

Börja alltid hos din förening!
uppdaterat 2021-03-17

--------------------------------------------------------------------------------------

Adressändring


Har vi rätt uppgifter av dig så riskerar du inte att missa kallelse till våra årsmöten, din kolonitidning från Koloniträdgårdsförbundet, utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Är du osäker om vi har dina uppgifter, gör anmälan till

hemsidan@gunnesbykolonin.se på blanketten som finns på fliken Ladda ner så kontrollerar vi dina uppgifter.

Vår/Höstbladet


Kan och vill du ta emot information via e-post istället för kostsamma brev?

Flera har redan tackat ja, men vi kan nog bli flera.

Din e-postadress använder vi för  utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Skicka till hemsidan@gunnesbykolonin.se har du inte möjlighet att skicka uppgifterna via e-post, titta förbi hus 194 så hjälper vi dig. (du kan även ringa 072-5284050)


Hyra Nisses stuga eller Kollosalen?


Lokalerna bokas genom att man mailar hemsidan@gunnesbykolonin.se. Ange vilket datum du önskar hyra lokalen samt i hur många dagar. Ange också ditt namn och vilket stugnummer det är som önskar hyra.


När bokningsförfrågan är behandlad och registrerad kommer ni via e-post få en faktura skickad till er.

Samtliga våra lokaler hyrs endast ut under säsongstid.


Kostnaden för att hyra Kollosalen är from 1/7-23:

Förmiddag kl 08-13

250kr


Lunch till lunch kl 13-13

600kr


Kostnaden för att hyra Nisses stuga är:

250kr/dag


Uthyrning


Som medlem i koloniföreningen kan du utöver våra lokaler hyra följande saker.
Byggställning: 250kr/10dagar

Högtryckstvätt: 50kr/dag

Släpkärra: 100kr/per pass

Släpet kan hyras 3 pass på en dag. Kl 8-13, 13-18, 18-8.


Ogräsbrännare, utan gasol lånas ut till medlemmar


Önskar du hyra något av följande saker så tar du kontakt med
Kenny Andersson i stuga 80 tel
0730-89 89 58


Du betalar enklast via Swish
123 581 18 56
märk betalningen med vad du hyrt.