Anslagstavlan

GlobalConnect erbjuder fiber i Gunnesby - nu kommer deras information ut till medlemmarn inom kort

Passa på och kolla erbjudandet från internetföretaget. De vill ha in svar senast 31/12. Priser mm erbjuds av internetbolaget. Föreningen är inte indragen i något vad gäller detta. Om föreningen vill ha fiber så anmäler vi detta på samma sätt som medlemmarna kan göra. 

Frågor om avtalet kan även ställas till GlobalConnect Viktor Kjällquist epost: viktor.kallquist@globalconnect.se Tel: 070-972 69 25

Uppdaterat 2023-11-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avloppspumpen i område 1 görs service på 23/11 kl 8-11

Uppdatering 2023-11-23: den ena avloppspumpen behöver service och delar byts ut på denna omkring den 11/12.


Vi tar upp avloppspumpen för att kontrollera den och för att se vad som behöver förbättras. 

Uppdaterad 2023-11-22.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erbjudande om internet via fiber i Gunnesby

Nu har informationen från styrelsen gått ut till medlemmarna angående internet till stugorna. Om ett litet tag kommer själva erbjudandet och som styrelsen också skickar ut (vi lämnar inte ut medlemmarnas epost till nån annan).

Det vi vill veta nu före 31/12 är om 50% av stugorna är intresserade. Det krävs för att vi ska gå vidare. Du svarar i nästa utskick direkt till företaget. 

Uppdaterat 2023-11-20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbetalning av arbetstimmarna

Preliminär utbetalningsdag blir 15/12. 
Lönespecifikationer kommer att skickas ut med posten under början av december. 

Uppdaterat 2023-11-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenläcka


2023-10-26 kl 18: Läckan är lagad utan att vi behövde stänga av vatten eller avlopp. Det var ett hål i vår avloppsledning orsakad av en stor vass sten som låg under röret. Nu är detta reparerat. 


2023-10-26: Idag torsdag gräver vi upp och lagar läckan som ligger 300m in på ridvägen. Mer info kommer och det kan bli att vi inte får använda varken vatten eller avlopp några timmar. Vi börjar jobba kl 10 och håller på tills det är klart.


2023-10-23 kl 21:30. Vi har en vattenläcka vid ridvägen, bredvid järnvägen. Undersökes under tisdag-onsdag. Vattnet kommer ev att stängas av i samband med reparationen.

Kretslopp och vatten är kontaktade för konsultation. Vi har kontakt med lokal grävare.


Peter Jonsvik

Koloniföreståndare

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi går nu mot säsongsavslutning för koloniåret 2023.

I somras gick vi i valberedningen ut med en förfrågan om engagemang för nästa års styrelse. Vi vill tacka för de intresseanmälningar som vi hittills fått. Inför årsmötet 2024 behöver emellertid ett flertal styrelseposter tillsättas, såväl ordinarie ledamöter som suppleanter. Vi önskar därför få in ytterligare förslag på medlemmar som skulle kunna tänka sig att engagera sig i styrelsen från och med årsmötet 2024.

I januari kommer vi att genomföra intervjuer med alla som har anmält sitt intresse för styrelseuppdrag.

Välkommen med din intresseanmälan och/eller frågor om styrelsearbetet i Gunnesby koloniträdgårdar!

Hälsningar Anna Svensdotter, Julia Eckerstein & Ursula Starnberg

Uppdaterat 2023-10-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vattenavstäning söndag 5/11 kl 10:00

Vattnet kommer enligt styrelsebeslut att stängas av söndagen den 5 november från klockan 10.00.

Glöm inte att koppla bort slangar på utsidan av huset, detta för att eliminera risken för att kranar fryser sönder. När vattnet har stängts av skall du öppna alla vattenkranar, även huvudkranen, så att allt vatten dräneras ut ur ledningarna, både i ditt hus och i föreningens nät. Dessa kranar skall vara öppna minst fyra veckor och sedan stängas igen. Stäng också av elen till varmvattenberedaren. På våren, när vattnet släpps på, skall kranarna vara stängda. Särskilt viktigt är att huvudkranen är stängd när vattnet släpps på.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eldningsplatsen Stängd för säsongen


8:e Oktober 2023 - 17:e mars 2024 är eldplatsen stängd för Avstjälpning.


Under perioden när eldplatsen är avstängd för avstjälpning så kan ni gärna förvara ev. trädgårdsavfall på era tomter så torrt som möjligt för att sedan föra detta till eldplatsen när den öppnar.

Detta är för att skapa minimal rökutveckling och bästa möjliga arbetsmiljö för Eldsjälarna på eldplatsen.


Under menyn Vårt Område finns nu en sida dedikterad till just Eldplatsen där information kring när det kommer eldas m.m. finns publicerad.

Uppdaterat 2023-10-10

-------------------------------------------------------------------------------------

50-års jubileum 

Jubiléet nästa år kommer att ske 3 augusti. Nästa planering är lördag 20 april kl: 14:00 i Nisses stuga.

Uppdaterat 2023-10-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny torktumlare 28 sept

Miele PDR507HP heter vår nya torktumlare som är en miljövänlig värmepumpstumlare. Den drar 1-1,5 kW/timma vid drift och det tar ca 60-70 minuteratt torka tvätten.

Uppdaterat 2023-09-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ökat taxeringsvärde
Det är många som fått krafigt höjda taxeringsvärden. Styrelsen kan inte påverka upptaxeringar men uppmanar medlemmar  att överklaga beslutet. Sista dagen för att lämna i överklagan är 1 november. 

Uppdaterat 2023-09-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kan du tänka dig att klippa gräs på våra gemensamma ytor?

Vi behöver fler som klipper hjälper till att klippa gräs på våra gemensama ytor. Om det är något du kan tänka dig så hör av dig till områdesansvarig i ditt område. Du behöver inte kunna från början, du får hjälp att lära dig. 

Uppdaterat 2023-09-26

----------------------------------------------------------------------

Föreningens jordkällare
Du vet väl om att föreningen har en jordkällare? Om du är intresserad av att förvara något i jordkällaren kan du kontakta Peter Jonsvik.

Uppdaterad 2023-09-26

-----------------------------------------------------------------------

Här finns möjlighet att delta i fyra olika utbildningar om trädgård och odling under hösten/vintern.

Det är digitala utbildningar. Länken tar dig till en grupp i Teams.


28/9 kl 18.00 Förvaring, lagring, hantering av skörden ur ett beredskapsperspektivSusanna Prytz, erfaren odlare och inspiratör, berättar om råttfria stukor, torkning, konservering och fermentering.

Länk:https://u.to/z_zlHw


18/10 kl 18.00 Möjligheter och utmaningar med olika sätt att komposteraUlf Nilsson, trädgårdsrådgivare, pratar traditionell kompostering, solkompost, täckodling och bokashi.

Länk:https://u.to/3uzlHw


15/11 kl 18.00 Lär känna dina växter bättreGunnar Björndahl, lektor i biologi och naturkunskap, ger oss kunskaper i botanik så att du lär känna dina växter.

Länk:https://u.to/_OzlHw


14/12  kl 18.00 Fruktträd på lottenSven Plasgård, trädgårdslärare och erfaren pomolog, inspirerar till fler fruktträd på lotten. Lär mer om ympning och spaljering.

Länk:https://u.to/Du3lHw


Uppdaterad 2023-09-18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byttan stänger för säsongen 16/9

Byttan stänger för säsongen 2023 lördag 16 september

Dags att stänga vår populära gratisloppis!

Snälla, sätt INTE in nya saker längre.
Hämta istället så mycket ni kan av böcker, kläder och saker ni är intresserade av innan vi stänger.
Vi måste rensa bort det mesta inför vintern.
Saker ni vill bli av med kan ni spara till nästa säsong eller så skänker ni det vidare till någon annan loppis.

Ni som förvarar möbler i Byttan under vintern kommer att få tillgång till den efter rensningen.

Tack alla för en fin säsong 😊
Välkomna tillbaka med nya prylar nästa år !
Byttan ansvariga
Inger o Janne, Hus 99 och Jeanette, Hus 196

Uppdaterat 2023-09-09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nycklar till stolparna
Nu är alla rensbrunnar åtgärdade och låsen på stolparna är tillbaka till den så kallade A-nyckeln. Kontakta din områdesansvariga för möjlighet att låna nyckel.

 
Tack till alla inblandade som jobbat hårt under sommaren!

Uppdaterat 2023-09-01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Viktigt gällande dagvatten

Våra gångar är inte dränerade så INGET dagvatten från stugorna får ledas ut på dessa för det finns rensbrunnar där och som blir fyllda av regnvatten. Blir dessa vattenfyllda så blir det översvämning i våra pumpschakt där avloppspumparna sitter. 

Vi uppmanar alla att ta bort stuprännor mm som leder dagvatten ut på gångarna. Varje stuga har ansvar att själva ta hand om sitt dagvatten. Fråga er områdesansvarige var dräneringsledningarna finns och anslut er till dessa. 

Koloniföreståndaren

Uppdaterat 2023-08-08

----------------------------------------------------------------------------

Slänga potatisblast

För att inte riskera att sprida svampsjukdomar på potatis ska potatisblast slängas på lerhögen och inte i komposten. Tänk på att blasten ska vara torr/brun när du lägger den på lerhögen.

Uppdaterat 2023-07-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du vet väl om att du kan lämna och hämta överblivlivet byggmaterial i Snickarboden?

Har du material över efter ditt senaste projekt som du inte behöver, men som kanske kan användas av någon annan? Då kan du lämna det till Snickarboden. 
Du kan hämta och lämna material när snickarboden har öppet, varje tisdag mellan klockan 10-13 och 18-20.
Välkommen att hämta och lämna!

Uppdaterat 2023-07-03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grusgångar, häckar och husnummer
Styrelsen har varit runt i området och uppmärksammar att vi inte riktigt är i mål med att hålla undan ogräs i gångarna och att häckar hålls inom tomten och inte hänger ut över gångarna. Det saknas också husnummer på många av våra hus. Det är viktigt att det finns husnummer så att tex räddningstjänsten kan hitta rätt om du behöver hjälp. 
Ta en titt runt ditt hus och se om det är något du behöver åtgärda. 

Uppdaterad 2023-06-30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post till styrelsen och kassör
Nu finns det en svart brevlåda vid anslagstavlan som du använder om du ska skicka post till styrelsen eller kassören.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nya uthyrningspriser 

From 1/7-2023 gäller följande priser:


Kollosalen kl 13–13 (lunch till lunch) 600 kr

Kollosalen kl 8–13 250 kr


Nisses stuga 250 kr per kalenderdygn


Bilsläp: 100 kr per pass med tiderna 8-13, 13-18, 18-8


Byggställning: 250 kr per 10 dagar


Högtryckstvätt: 50 kr per dygn


Ogräsbrännare, utan gasol lånas ut till medlemmar


Då det på grund av höjda elpriser är svårt att få ihop kostnaderna för våra lokaler behöver vi dessvärre höja avgifterna. Tiderna för Kollosalen har också delats upp för att fler ska få möjlighet att hyra.


Evenemang som vänder sig till alla i kolonin är fortsatt hyresfria.

uppdaterat 2023-05-12

-------------------------------------------------------------------------------------

Avlopp

Tänk på att det bara är kiss, bajs och toalettpapper som kan spolas ner i toaletten. Vi hittar en massa annat som fastnar i våra pumpar. Släng alltså mensskydd, tops och annat i soporna i stället så kan vi hjälpas åt att hålla nere kostnaderna för rensning av pumparna.

uppdaterat 2023-05-08

-------------------------------------------------------------------------------------

Lämna felanmälan online

Nu kan du skicka in en felanmälan till vår koloniföreståndare online. Du hittar felanmälan i huvudmenyn. 

uppdaterat 2023-03-20

-------------------------------------------------------------------------------------

Info från vägföreningen

I början på säsongen fick styrelsen en skrivelse från vägföreningen gällande skötsel av ytor runt vägarna runt vägarna i Gunnesby.

Vänligen se bifogat för anteckningar från mötet som hölls med vägföreningen och de kolonister som har lotter som gränsar till vägarna och därmed berörs direkt av skrivelsen.

Vi bifogar även de två bilagor som vägföreningen skickade med till oss. Det är dels riktlinjerna för vägområdet men också förvaltningskartan som visar vilka vägar det gäller.


Viktigt att veta är att inga åtgärder längs vägarna behöver vidtas i nuläget, mer än att hålla ordning på häckar för god sikt. Om 3 år (2025) kommer Trafikverket och inspekterar den väg som vägföreningen redan får statsbidrag för, då tar vi ett gemensamt grepp även kring Kringlekullevägen.


Detta kommer tas upp som en informationspunkt på sommarmötet.

Eventuella frågor kan mailas in till oss, så ska vi försöka besvara dem, eller skicka dem vidare till vägföreningen.


Med Vänlig Hälsning 

Styrelsen 

Gunnesby Koloniträdgårdar


Bifogade dokument 
Riktlinjer gällande vägområde

Förvaltningskarta Kringlekullens samfällighet
Anteckningar från möte med vägföreningen juni 2022

uppdaterat 2022-07-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Fortsatta problem med råttor 

Vi fick under förra säsongen problem med råttor, problemet kvarstår tyvärr..


Det som är viktigt är att vi alla hjälps åt i att bekämpa råttorna. 
Det är viktigt att vi inte matar några fåglar i kolonin samt att vi inte slänger ut tex matrester eller liknande i våra trädgårdar. Önskvärt är att så många som möjligt ställer ut egna råttfällor vid sina stugor. Tips på bra bete är Snickers och räkost. 

Hittar man råttbon eller hål är det bra om man täpper igen dessa med tex hönsnät, cement eller liknande. 


Vi rekommenderar att man tar kontakt med sitt egna försäkringsbolag för att få hjälp med att bekämta råttor på just sin tomt. Desto fler fällor vi kan få ut desto bättre!

Vid frågor ta kontakt med vår Koloniföreståndare.
uppdaterat 2022-03-14

-------------------------------------------------------------------------------------

Uppmaning till alla hundägare

För allas trevnad.
Tänk på att hundar, enligt våra stadgar, alltid ska hållas kopplade på kolonins område. Tänk också på att alltid plocka upp efter din hund.

uppdaterat 2021-07-05

-------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt ang parkeringarna

Vi har fri parkering på vårt område vilket gör att man inte får reservera eller på annat sätt låsa upp vissa parkeringsplatser som sina egna. 
Det är endast tillåtet att parkera på våra grusade parkeringar. Skulle de det vara fullt på din närmaste parkering, var vänlig och parkera på en av våra andra parkeringar. Det är inte tillåttet att parkera på våra grönytor eller utefter våra vägar. 
uppdaterat 2021-03-17

--------------------------------------------------------------------------------------

Att bygga i sin koloni

Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening vad som gäller för byggnation i ditt område.

Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men inte förankrat det med din lokala förening.

Börja alltid hos din förening!
uppdaterat 2021-03-17

--------------------------------------------------------------------------------------

Sopsortering

För att hålla nere kostnaderna för våra sopor och annat avfall är det viktigt att vi alla hjälps åt att sortera rätt. Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall rekommenderar vi ett besök på Göteborgs stads sorteringsguide som finns tillgänlig via följande länk. 

http://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/sortera-avfall-hushallet/sorteringsguiden/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffxdncz1wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQDSpGXW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Adressändring


Har vi rätt uppgifter av dig så riskerar du inte att missa kallelse till våra årsmöten, din kolonitidning från Koloniträdgårdsförbundet, utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Är du osäker om vi har dina uppgifter, gör anmälan till

hemsidan@gunnesbykolonin.se på blanketten som finns på fliken Ladda ner så kontrollerar vi dina uppgifter.

Vår/Höstbladet


Kan och vill du ta emot information via e-post istället för kostsamma brev?

Flera har redan tackat ja, men vi kan nog bli flera.

Din e-postadress använder vi för  utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Skicka till hemsidan@gunnesbykolonin.se har du inte möjlighet att skicka uppgifterna via e-post, titta förbi hus 194 så hjälper vi dig. (du kan även ringa 072-5284050)


Hyra Nisses stuga eller Kollosalen?


Lokalerna bokas genom att man mailar hemsidan@gunnesbykolonin.se. Ange vilket datum du önskar hyra lokalen samt i hur många dagar. Ange också ditt namn och vilket stugnummer det är som önskar hyra.


När bokningsförfrågan är behandlad och registrerad kommer ni via e-post få en faktura skickad till er.

Samtliga våra lokaler hyrs endast ut under säsongstid.


Kostnaden för att hyra Kollosalen är from 1/7-23:

Förmiddag kl 08-13

250kr


Lunch till lunch kl 13-13

600kr


Kostnaden för att hyra Nisses stuga är:

250kr/dag


Uthyrning


Som medlem i koloniföreningen kan du utöver våra lokaler hyra följande saker.

 

Byggställning: 250kr/10dagar


Högtryckstvätt: 50kr/dag


Släpkärra: 100kr/per pass

Släpet kan hyras 3 pass på en dag. 

Kl 8-13, 13-18, 18-8.


Ogräsbrännare, utan gasol lånas ut till medlemmar


Önskar du hyra något av följande saker så tar du kontakt med
Kenny Andersson i stuga 80 tel
0730-89 89 58


Du betalar enklast via Swish
123 581 18 56
märk betalningen med vad du hyrt.