Anslagstavlan

Status kring vattnet! Uppdaterat tisdag 7/4 kl. 18.15

Vattnet på treans område behöver tyvärr stängas av för tillfället. Det är i nuläget oklart hur länge. Stoppet gäller även dushcharna och Kollosalen. Mer info kommer efterhand. Vatten finns i pumphuset vid ingången till området. Avloppet fungerar som vanligt. I övrig fungerar vattnet, det vill säga på ettans och tvåans område. 


Vänligen håll koll på hemsidan eller anslagstavlan för löpande information om uppdateringar i ämnet!


Tack för att ni har tålamod!


-------------------------------------------------------------------------------------

Det nya arrendet – 4 800 kr per inbetalningstillfälle

Årets första inbetalning till föreningen gjordes ju före mars månads utgång. Nu visar det sig att en del har betalat fel summa än de 4 800 kronor som skulle betalas. Om du vet med dig att du betalat mindre, vänligen betala in resterande belopp till samma postgirokonto som vanligt. Och markera som vanligt vad inbetalningen gäller. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Förbjudet att köra bil i grusgångarna under våren

På grund av att marken är mjukare under våren är det förbjudet att köra bil i grusgångarna under den tiden som tjällossningen brukar ske och ett tag framåt. Bilkörning ska undvikas till och med april ut – även om du har tunga saker att ta med dig till din stuga. Föreningen har en handdragen släpkärra som kan lånas vid behov. Prata med arbetsledarna i ditt område i så fall. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Problem med råttor 

Det har varit ovanligt många råttor på området senatse tiden, och föreningen har kontaktat Anticimex för hjälp mot detta. Så om ni har sett råttor senaste tiden, informera Koloniföreståndaren Kenny, så kan han samla information och få överblick över var på området probelmen finns. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Påskbrasa på påskafton 

På påskafton kommer riset på eldningsplatsen att brännas och alla är välkomna att fira in påsken tillsammans – så nära man nu ska vara varandra i dessa tider. Klockan 19.00 tänder vi brasan.  

-------------------------------------------------------------------------------------

Eldningsplatsen är full 

Nu har det blivit full med ris och kvistar på eldningsplatsen, så alla ni som har grejer att lämna där får vänta till efter påsk, när påskbrasan har hållits. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Soprummet är öppet för säsongen 

Nu är det nymålade soprummet klart och öppet för säsongen. Allmän info om soprummen hittar du här.

-------------------------------------------------------------------------------------

Arrendekontrakt på väg? 

De nya arrendekontrakten är skickade från FGK sedan ett tag, men det verkar som att några inte fått det ännu. Om du saknar kontraktet, hör av dig till styrelsen så kan de hjälpa dig att spåra det, eller se till att att ett nytt skickas. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Vårbladet 2020

Nu finns årets vårblad för kolonin att ladda ner, exempelvis med hjälp av den här länken


VIktig info från valberedningen!
Tryckfelsnissen har varit framme i verksamhetsberättelsen, klicka här för att läsa det korrekta förslaget från valberedningen. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Årmöte i vägföreningen. OBS nytt datum

Läs mer här. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Nytt arrende för kolonin.

Nytt arrende för vår koloni har nu förhandlats fram mellan FGK och fastighetskontoret. Styrelsen har deltagit i förhandlingarna och förberedande arbete.


Arrendet som beslutats är 9 200 kr per år, under kommande 10-års period. Arrendet räknas årligen upp med index, men ingen ytterligare upptrappning ingår. Styrelsen är nöjda med den förhandling som genomförts, då utgångsbudet från fastighetskontoret låg på en klart högre nivå. Vårt nuvarande avtal var 8 000 kr/per år, vilket med uppräkning med index motsvarar cirka 8 700 kr för 2019.


Den totala avgiften för kommande år kommer fastställas framöver och vi kommer kalla till tillfällen under hösten för att skriva nya nyttjanderättsavtal.


Om frågor kring detta så tag gärna kontakt med styrelsen via telefon eller email.

-------------------------------------------------------------------------------------

Viktig info om vårt avlopp!

Det är jätteviktigt att vi inte spolar ner fel saker i vårt avlopp! Vi har haft problem med att avloppspumparna slutar fungera pga tex tamponger, bindor, våtservetter, tops m.m. som spolats ner i vårt avlopp. 
Klicka här och läs vad man ska och INTE skall spola ner i avloppet.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nya avgifter vid stugförsäljningen

FGK beslutade på sitt årsmöte att höja administrationsavgiften vid försäljning av stuga. De nya avgifterna är som följer:


Säljaren betalar:

Administrationsavgift 650 kr


Köparen betalar:

Inträdesavgift Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar 2 000 kr

Inträdesavgift Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar, FGK 100 kr

Expeditionsavgift till FGK 1 900 kr

Medlemsavgift FGK 150 kr

Medlemsavgift Koloniträdgårdsförbundet 350 kr


Engångskostnad totalt för köparen 4 500 kr


Notera att årets vårblad skickades ut till medlemmarna före FGK:s årsmöte och har de gamla uppgifterna. Dock är uppgifterna ändrade i det nedladdningsbara vårblad som går att ladda ner här på sajten under knappen "Ladda ner". 

-------------------------------------------------------------------------------------

Trädbeskärningskurs 2018
Material från förra säsongens trädbeskärningskurs finns under knappen Ladda ner, i menyn.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ny mailadress till hemsideansvariga:

Vi har en ny mailadress för att nå hemsideasvariga hemsidan@gunnesbykolonin.se, det går även bra att ringa Maria på 070-4369669 eller Janne på 070-6502330

--------------------------------------------------------------------------------------

Grannsamverkan klicka här mer info på http://coyards.se/

http://coyards.se/

--------------------------------------------------------------------------------------

Att bygga i sin koloni

Det är väldigt viktigt att man börjar med sin lokala förening vad som gäller för byggnation i ditt område.

Observera att även om din förening ger sitt godkännande behöver det inte betyda att du kommer att få bygga. Eller tvärtom, du kan ha fått ett bygglov av stadsbyggnadskontoret men inte förankrat det med din lokala förening.

Börja alltid hos din förening!

--------------------------------------------------------------------------------------

Komposter

Att tänka på med våra komposter, mer info

--------------------------------------------------------------------------------------

Sopsortering

Fantastiskt, nu kan man slänga sina sopor via datorn...

Kolla detta, klicka på länken.

 

http://goteborg.se/wps/portal/start/avfall-och-atervinning/sortera-avfall-hushallet/sorteringsguiden/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffxdncz1wwkpiAJKG-AAjgZQ_ejCTkFGTsYGBu7-RmD9eIwvyA0NBQDSpGXW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

 

Adressändring


Har vi rätt uppgifter av dig så riskerar du inte att missa kallelse till våra årsmöten, din kolonitidning från Koloniträdgårdsförbundet, utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Är du osäker om vi har dina uppgifter, gör anmälan till

hemsidan@gunnesbykolonin.se på blanketten som finns på fliken Ladda ner så kontrollerar vi dina uppgifter.

Vår/Höstbladet


Kan och vill du ta emot information via e-post istället för kostsamma brev?

Flera har redan tackat ja, men vi kan nog bli flera.

Din e-postadress använder vi för  utskick från Gunnesby Koloniträdgårdar (Vår/Höstbladen) m.m.


Skicka till hemsidan@gunnesbykolonin.se har du inte möjlighet att skicka uppgifterna via e-post, titta förbi hus 194 eller 112 så hjälper vi dig. (du kan även ringa 070-4369669)


Hyra Nisses stuga eller Kollosalen?


Lokalerna bokas genom att man mailar hemsidan@gunnesbykolonin.se. Ange vilket datum du önskar hyra lokalen samt i hur många dagar. Ange också ditt namn och vilket stugnummer det är som önskar hyra.


När bokningsförfrågan är behandlad och registrerad kommer ni via e-post att få en kombinerad bokningsbekräftelse och faktura skickad till er.

Samtliga våra lokaler hyrs endast ut under säsongstid.


Kostnaden för att hyra Kollosalen är:

1a dagen 300kr.

Efterföljande dagar 100kr/dag.


Kostnaden för att hyra Nisses stuga är:

50kr/dag