Historik

HISTORIK


Året var 1974 då Gunnesby Koloniträdgårdar startades i Säve. Området ligger i en lantlig idyll med kor, får och hästar alldeles runt hörnet men ändå så nära storstadens puls. Inom området på ca 163 000 m2  finns det 200 stugor med maxstorlek 38 m2. Därtill hör en tomt på ca 200 m2. Alla hus har el, vatten och avlopp. Det finns även en gemensam tvättstuga och duschanläggning på området.


Kort historisk sammanfattning:

1972 Delar av Lundbykolonins arrendatorer sägs upp i avsikt att bereda plats för ett planerat idrottscentra med tillhörande parkeringsplats. Som ersättning åt de drabbade kolonisterna erbjuder kommunen mark just här i Säve-Gunnesby mot en arrendetid på 25 år.

1974 De två första husen restes i en rad av tvåhundra. De ”förvisade” Lundbykolonisterna har ovillkorlig förköpsrätt.

1975 I september tecknas det sista köpeavtalet. Elinstallationer införes. Tre sophus byggs med frivilliga, egna krafter.

1976 Området erhåller det efterlängtade vattnet i sina hitintills torrlagda ledningar. Omfattande dräneringar utförs som kollektiva arbeten.

1977 Minnesstenen uppsättes och invigs påföljande år. Kollektiv arbetsplikt om 10 timmar införs. Klubbhuset byggs.

1978 Lekplats och minigolfbana anläggs.

1979 Omröstning om att bygga Kollo-Salen. 80 röster för , 82 röster emot.

1980 Arrendekontrakt skrevs för de tillkommande 23 st husägarna.

FKG ger ut en folder för åren 1905-1980, klicka här för att läsa den.

1981 De nya husägarna hälsades välkomna, priset på stugorna löd på 70.000:-.

1982 Kolonin erhåller anslag ur Lindbergska fonden för trädplantering.

1984 Byggstart för Kollo-Salen. Allt sker med egna frivilliga medhjälpare och på detta sätt hålls byggkostnaderna på skälig nivå. Invigning sker i samband med kolonins 10-års jubileum. Foldern som skickades ut i samband med 10års kalaset kan du ladda ner här.

1988 Tvättstuga och duschrum anläggs, ett arrangemang som blev synnerligen uppskattat.

1995 FGK ger ut en folder för åren 1980-1995, klicka här för att läsa den.


1999 Föreningen firar 25år! Klicka här eller på bilden nedan för att läsa jubileumsfoldern som trycktes upp i samband med 25års firandet.

2014 Föreningen firar 40år! Klicka här eller på bilden nedan för att läsa jubileumsfoldern som trycktes upp i samband med 40års firandet.