Praktisk info

PRAKTISK INFORMATION A - Ö


Anslagstavlor:

Anslagstavla finns vid 1:ans soprum vid infarten.

Arbetsledare:

Varje område har en arbetsledare och en biträdande arbetsledare. På hemsidan finns en lista över styrelse och funktionärer.

Arbetsplikt:

17 timmar kollektivt arbete/stuga. Ersättning per timma enligt årsmötesbeslut.

Arrende:

Arrendeavgiften ingår i medlemsavgiften som beslutas varje år på årsmötet.

Nytt arrende för vår koloni förhandlades fram år 2019 mellan FGK och fastighetskontoret. 


Arrendet som beslutats är 9 200 kr per år, under kommande 10-års period. Arrendet räknas årligen upp med index, men ingen ytterligare upptrappning ingår. S

Bingo:

Bingo spelas i Kollo-Salen under sommarperioden. På anslagstavlan anslås uppgift om dag och tid.

Boule:

Föreningens boulebanor är belägna vid kiosken. Boule spelas under sommarsäsongen på onsdagar och lördagar för aktuella tider besök anslagstavlan.

Byttan:

I Byttan fyndar vi gratis genom att ställa dit rena, fungerande saker som någon annan kan hämta och användning av. 

Dusch och toalett:

Duschar och toaletter med ramp finns i byggnad nedanför Kollo-Salen.

Eldning:

Kolonins eldningsplats är belägen vid fotbollsplanen. På eldningsplatsen bränns ris, trädgrenar under vår och höst. Grenar större än 4cm får du köra till återvinningscentral.

Fastighetsbeteckning:

På ditt taxeringsbevis för fastighetskatten anges din specifika fastighetsbeteckning som anges vid exempelvis ROT och RUT-avdrag.

Festligheter:

Midsommarfirande, danskvällar och liknande anordnas under sommarsäsongen – se anslagstavlan och hemsidan.

Fotbollsplan:

Föreningens fotbollsplan är placerad i norra delen av vår koloni.

Försäkring:

Glöm inte att försäkra din stuga. Genom Sveriges koloniträdgårdsförbund har kolonister rabatt på försäkring.

Hjärtstartare:

Hjärtstartare finns i duschbyggnaden under säsong.

Miljöstation:

Under tiden månadsskiftet april/maj till månadsskiftet september/oktober, öppet på lördagar mellan kl 09:00 - 11:00. På Miljöstationen säljer föreningen grus, singel och stallgödsel.

Höststädning:

Se städdagar.

Inlines:

Föreningens inlinesbana är belägen vid fotbollsplanen.

Kiosken:

Kioskens öppettider – se anslagstavlan.

Kollo-Salen:

Föreningens samlingssal är utrustad med kök och porslin. Som medlem kan Du hyra lokalen för privata fester. Bokningar görs genom att maila hemsidan@gunnesbykolonin.se.

Kompostering:

Inom området finns tre komposteringsplatser för trädgårdsavfall.

Meddelanden och info:

Medlemsinformation och meddelande anslås under sommarsäsongen på den gemensamma anslagstavlan och på hemsidan. Under annan tid på året sänds skriftlig information ut per post, mail och via hemsidan.

Miljöfarligt avfall:

Avfall så som kyl, frys, TV-apparater och spisar tas inte emot i soprummet. Du får själv ordna bortforsling till Tagenetippen.

Minigolf:

Föreningens minigolfbana är belägen vid kiosken. Under kioskens öppettider kan du där låna/köpa klubbor och bollar.

Nisses Stuga:

Kan Du som medlem hyra för mindre sammankomster. Bokningar görs genom att maila hemsidan@gunnesbykolonin.se.

Odlingslotter:

Finns inom området. Anmäl intresse till styrelsen som fördelar lotterna.

Parkeringsplatser:

Finns på flera olika ställen inom kolonin.

Postlåda:

Finns vid anslagstavlan.

ROT avdrag.

Se under fastighetsbeteckning.

Redskap:

Föreningen innehar diverse redskap såsom högtryckstvätt, jordborr, Haki-ställning och gräsklippare som av medlemmar kan lånas/hyras. Även släpkärra finns att hyra.

Sophantering:

Under sommarperioden finns ett soprum, med kärl för plast, papp, metall, tidningar och komposterbart hushållsavfall öppet. Vid miljöstationen finns kärl för färgat och klart glas.

Styrelsen:

Lista över aktuella styrelsemedlemmar och funktionärer finns på hemsidan.

Städdagar:

För att hålla snyggt i området anordnas gemensamma vår, sommar och höst städdagar till vilka samtliga medlemmar kallas. Information om dag och tid finns i Vår-och Höstblad, på anslagstavlan och på hemsidan.

Tvättstuga:

Disponeras av medlemmar enligt teckningslista i tvättstugan. Tänk på att lämna tvättstugan i de skick du själv vill finna den. 

Uthyrning:

Kolonistugan får inte hyras ut.

Vatten:

Släpps på i början av april och stängs av i slutet av oktober. Exakta tidpunkter informeras via utskick och hemsidan. Vid påsläpp av vatten är det lämpligt att närvara för att kontrollera eventuella läckor eller problem i stugan.

Vårstädning:

Se under städdagar.

Återvinning:

Vid infarten till kolonin finns glasigloos för vitt och färgat glas, samt i soprummet finns kärl för diverse återvinning.

Övrigt:

Vid behov anslås meddelande till medlemmarna på kolonins anslagstavla på sophuset samt på hemsidan.