Praktisk info

PRAKTISK INFORMATION A - Ö


Anslagstavlor:

Anslagstavla finns vid 1:ans soprum vid infarten.

Arbetsledare:

Varje område har en arbetsledare och en biträdande arbetsledare. På hemsidan finns en lista över styrelse och funktionärer.

Arbetsplikt:

17 timmar kollektivt arbete/stuga. Ersättning per timma enligt årsmötesbeslut.

Arrende:

Medlemsavgiften beslutas om varje år på årsmötet. Gunnesby disponerar marken som FGK (Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar) arrenderar av Göteborgs kommun. Nästa omförhandling om arrendet gör föreningen och FGK tillsammans 2029 med Göteborgs kommun Expolateringsförvaltningen. Fram tills dess indexeras beloppet varje år.

Bingo:

Bingo spelas i Kollo-Salen under sommarperioden. På anslagstavlan anslås uppgift om dag och tid.

Boule:

Föreningens boulebanor är belägna vid kiosken. Boule spelas under sommarsäsongen på onsdagar och lördagar för aktuella tider besök anslagstavlan.

Byttan:

I Byttan fyndar vi gratis genom att ställa dit rena, fungerande saker som någon annan kan hämta och användning av. 

Dusch och toalett:

Duschar och toaletter med ramp finns i byggnad nedanför Kollo-Salen.

Eldning:

Kolonins eldningsplats är belägen vid fotbollsplanen. På eldningsplatsen bränns ris, trädgrenar under vår och höst. Grenar större än 4cm får du köra till återvinningscentral.

Fastighetsbeteckning:

På ditt taxeringsbevis för fastighetskatten anges din specifika fastighetsbeteckning som anges vid exempelvis ROT och RUT-avdrag.

Festligheter:

Midsommarfirande, danskvällar och liknande anordnas under sommarsäsongen – se anslagstavlan och hemsidan.

Fotbollsplan:

Föreningens fotbollsplan är placerad i norra delen av vår koloni.

Försäkring:

Glöm inte att försäkra din stuga. Genom Sveriges koloniträdgårdsförbund har kolonister rabatt på försäkring.

Hjärtstartare:

Hjärtstartare finns i duschbyggnaden under säsong.

Miljöstation:

Under tiden månadsskiftet april/maj till månadsskiftet september/oktober, öppet på lördagar mellan kl 09:00 - 11:00. På Miljöstationen säljer föreningen grus, singel och stallgödsel.

Höststädning:

Se städdagar.

Inlines:

Föreningens inlinesbana är belägen vid fotbollsplanen.

Kiosken:

Kioskens öppettider – se anslagstavlan.

Kollo-Salen:

Föreningens samlingssal är utrustad med kök och porslin. Som medlem kan Du hyra lokalen för privata fester. Bokningar görs genom att maila hemsidan@gunnesbykolonin.se.

Kompostering:

Inom området finns tre komposteringsplatser för trädgårdsavfall.

Meddelanden och info:

Medlemsinformation och meddelande anslås under sommarsäsongen på den gemensamma anslagstavlan och på hemsidan. Under annan tid på året sänds skriftlig information ut per post, mail och via hemsidan.

Miljöfarligt avfall:

Avfall så som kyl, frys, TV-apparater och spisar tas inte emot i soprummet. Du får själv ordna bortforsling till Tagenetippen.

Minigolf:

Föreningens minigolfbana är belägen vid kiosken. Under kioskens öppettider kan du där låna/köpa klubbor och bollar.

Nisses Stuga:

Kan Du som medlem hyra för mindre sammankomster. Bokningar görs genom att maila hemsidan@gunnesbykolonin.se.

Odlingslotter:

Finns inom området. Anmäl intresse till styrelsen som fördelar lotterna.

Parkeringsplatser:

Finns på flera olika ställen inom kolonin.

Postlåda:

Finns vid anslagstavlan.

ROT avdrag.

Se under fastighetsbeteckning.

Redskap:

Föreningen innehar diverse redskap såsom högtryckstvätt, jordborr, Haki-ställning och gräsklippare som av medlemmar kan lånas/hyras. Även släpkärra finns att hyra.

Sophantering:

Under sommarperioden finns ett soprum, med kärl för plast, papp, metall, tidningar och komposterbart hushållsavfall öppet. Vid miljöstationen finns kärl för färgat och klart glas.

Styrelsen:

Lista över aktuella styrelsemedlemmar och funktionärer finns på hemsidan.

Städdagar:

För att hålla snyggt i området anordnas gemensamma vår, sommar och höst städdagar till vilka samtliga medlemmar kallas. Information om dag och tid finns i Vår-och Höstblad, på anslagstavlan och på hemsidan.

Tvättstuga:

Disponeras av medlemmar enligt teckningslista i tvättstugan. Tänk på att lämna tvättstugan i de skick du själv vill finna den. 

Uthyrning:

Kolonistugan får inte hyras ut.

Vatten:

Släpps på i början av april och stängs av i slutet av oktober. Exakta tidpunkter informeras via utskick och hemsidan. Vid påsläpp av vatten är det lämpligt att närvara för att kontrollera eventuella läckor eller problem i stugan.

Vårstädning:

Se under städdagar.

Återvinning:

Vid infarten till kolonin finns glasigloos för vitt och färgat glas, samt i soprummet finns kärl för diverse återvinning.

Övrigt:

Vid behov anslås meddelande till medlemmarna på kolonins anslagstavla på sophuset samt på hemsidan.