Praktisk info

PRAKTISK INFORMATION A - Ö


Anslagstavlor:

Anslagstavla finns vid 1:ans soprum vid infarten.

Arbetsledare:

Varje område har en arbetsledare och en biträdande arbetsledare. Se lista på insidan av soprumsdörren och hemsidan över styrelse och funktionärer.

Arbetsplikt:

17 timmar kollektivt arbete/stuga. Ersättning per timma enligt årsmötesbeslut.

Arrende:

Arrendeavgiften ingår i medlemsavgiften som beslutas varje år på årsmötet.

Nytt arrende för vår koloni förhandlades fram år 2019 mellan FGK och fastighetskontoret. Styrelsen har deltog i förhandlingarna och det förberedande arbete.


Arrendet som beslutats är 9 200 kr per år, under kommande 10-års period. Arrendet räknas årligen upp med index, men ingen ytterligare upptrappning ingår. Styrelsen är nöjda med den förhandling som genomförts, då utgångsbudet från fastighetskontoret låg på en klart högre nivå. Vårt tidigare avtal var 8 000 kr/per år, vilket med uppräkning med index motsvarar cirka 8 700 kr för 2019.


Har du frågor kring detta så tag gärna kontakt med styrelsen via telefon eller e-post.

Bingo:

Bingo spelas i Kollo-Salen under sommarperioden. På anslagstavlan anslås uppgift om dag och tid.

Boule:

Föreningens boulebanor är belägna vid kiosken. Boule spelas under sommarsäsongen på onsdagar och lördagar för aktuella tider besök anslagstavlan.

Byttan:

I Byttan fyndar vi gratis genom att ställa dit rena, fungerande saker som någon annan kan hämta och användning av. Från sommaren 2019 behöver du ha ”gemensamhetsnyckeln” för att öppna dörren.

Dusch och toalett:

Duschar och toaletter med ramp finns i byggnad nedanför Kollo-Salen. Det krävs separat nyckel som tillhandahålls av styrelsen.

Eldning:

Kolonins eldningsplats är belägen vid fotbollsplanen. På eldningsplatsen bränns ris, trädgrenar under vår och höst.

Fastighetsbeteckning:

På ditt taxeringsbevis för fastighetskatten anges din specifika fastighetsbeteckning som anges vid exempelvis ROT och RUT-avdrag.

Festligheter:

Midsommarfirande, danskvällar och liknande anordnas under sommarsäsongen – se anslagstavlan och hemsidan.

Fotbollsplan:

Föreningens fotbollsplan är placerad i norra delen av vår koloni.

Försäkring:

Glöm inte att försäkra din stuga. Genom Sveriges koloniträdgårdsförbund har kolonister rabatt på försäkringen hos Folksam.

Hjärtstartare:

Hjärtstartare finns i duschbyggnaden under säsong.

Miljöstation:

Under tiden månadsskiftet april/maj till månadsskiftet september/oktober, öppet på lördagar mellan kl 09:00 - 11:00. På Miljöstationen säljer föreningen grus, singel och stallgödsel.

Höststädning:

Se städdagar.

Inlines:

Föreningens inlinesbana är belägen vid fotbollsplanen.

Kiosken:

Kioskens öppettider – se anslagstavlan.

Kollo-Salen:

Föreningens samlingssal är utrustad med kök och porslin. Som medlem kan Du hyra lokalen för privata fester. Bokningar görs enklast genom att maila hemsidan@gunnesbykolonin.se.

Kompostering:

Inom området finns tre komposteringsplatser för trädgårdsavfall.

Meddelanden och info:

Medlemsinformation och meddelande anslås under sommarsäsongen på den gemensamma anslagstavlan och på hemsidan. Under annan tid på året sänds skriftlig information ut per post, mail och via hemsidan.

Miljöfarligt avfall:

Avfall så som kyl, frys, TV-apparater och spisar tas inte emot i soprummet. Du får själv ordna bortforsling till Tagenetippen.

Minigolf:

Föreningens minigolfbana är belägen vid kiosken. Under kioskens öppettider kan du där låna/köpa klubbor och bollar.

Nisses Stuga:

Kan Du som medlem hyra för mindre sammankomster. Bokningar görs enklast genom att maila hemsidan@gunnesbykolonin.se.

Odlingslotter:

Finns inom området. Anmäl intresse till styrelsen som fördelar lotterna.

Parkeringsplatser:

Finns på flera olika ställen inom kolonin.

Postlåda:

Finns vid anslagstavlan.

ROT avdrag.

Se under fastighetsbeteckning.

Redskap:

Föreningen innehar diverse redskap såsom högtryckstvätt, jordborr, Haki-ställning och gräsklippare som av medlemmar kan lånas/hyras. Även släpkärra finns att hyra.

Kontakta koloniföreståndaren.

Sophantering:

Under sommarperioden finns ett soprum, med kärl för plast, papp, metall, tidningar och komposterbart hushållsavfall öppet. Vid miljöstationen finns kärl för färgat och klart glas.

Styrelsen:

Lista över aktuella styrelsemedlemmar och funktionärer finns på insidan soprumsdörr och på hemsidan.

Städdagar:

För att hålla snyggt i området anordnas gemensamma vår, sommar och höst städdagar till vilka samtliga medlemmar kallas. Information om dag och tid finns i Vår-och Höstblad, på anslagstavlan och på hemsidan.

Tvättstuga:

Disponeras av medlemmar enligt teckningslista i tvättstugan. Det är from säsongen 2021 kostnadsfritt att nyttja tvättstugan. Tänk på att lämna tvättstugan i de skick du själv vill finna den. 

Uthyrning:

Kolonistugan får inte hyras ut.

Vatten:

Släpps på i början av april och stängs av i slutet av oktober. Exakta tidpunkter informeras via utskick och hemsidan. Vid påsläpp av vatten är det lämpligt att närvara för att kontrollera eventuella läckor eller problem i stugan.

Vårstädning:

Se under städdagar.

Återvinning:

Vid infarten till kolonin finns glasigloos för vitt och färgat glas, samt i soprummet finns kärl för diverse återvinning.

Övrigt:

Vid behov anslås meddelande till medlemmarna på kolonins anslagstavla på sophuset samt på hemsidan.