Eldningsplatsen

ELDNINGSPLATSEN


Vår eldplats ligger vid fotbollsplanen intill Unos lada och detta är ENDA platsen vi eldar på i området.

(OBS! Klipp inte ner det du ska lägga på eldplatsen).


Eldplatsen är stängd för avstjälpning t.om. 17:e mars 2024


Lägg inget material vid ingången till eldplatsen utan enbart på nedan anvisade platser.


På eldplatsen lägger vi kvistar och tunnare grenar, max. 4 cm i diameter. Lägg materialet högt upp mot vallarna som vätter mot Älvleavägen och fotbollsplan (1). Rosklipp och annat taggigt läggs med fördel mot vallen som vätter mot Näsetberget (2).


Vi eldar INTE kompost – dels för att det är skadligt för miljön men också att det ryker för mycket.


Grövre grenar, stubbar, målat- eller tryckimpregnerat virke, spånskivor, plast och annat skräp måste varje stugägare själv ta till en kommunal återvinningscentralen. Regler för eldning av trädgårdsavfall (Göteborgs stad).


(4) Är ler-deponi då varesig lera eller jord hör hemma på eldplatsen. Gå gärna dit och slå av jorden från rötterna på de växter/material som ni tar till eldplatsen.Invasiva arter deponeras varesig vid elplatsen eller i komposterna - utan tas till kommunal återvinningscentral. Mer information finner du här: Naturvårdsverket invasiva arter. För oss i Gunnesby är det framförallt Blomsterlupiner, Kanadenskiskt gullris, Jättebalsamin och Parkslide att tänka på.


Föreningen Gunnesby koloniträdgårdar genom Styrelsen är ytterst ansvarig för eldplatsen och eldning. Styrelsen delegerar detta ansvar till en av Styrelsen utsedd Eld- och Eldplatsansvarig. Det är Styrelsens ansvar att säkerställa rutiner och utbilda Eld- och Eldplatsansvarig som i sin tur säkerställer att utbilda dem som är med och eldar och att rutinerna följs och efterlevs. Det är inte Eld och Eldplatsansvariges skyldighet att utbilda dennes ersättare. Rutiner finnes här: Rutiner och arbetsinstruktioner eldningplats.


Eldansvarig eldar med hjälp av alla som vill, ingen medlem får antända eld utan godkännande från Eldansvarig.

Eld- och Eldplatsansvarig 2024:

Johnny Olofsson

Stuga 85

Johnny.olofsson@live.se

070-676 39 03


För att få SMS-utskick inför eldning eller inställd/flytt av eldning.

Skicka ett SMS till 070-676 39 03 med texten: Eldinformation.

Väl mött på eldplatsen kommande säsong - tack för all hjälp och stöd denna säsongen!


Kalendarium Eldning och Eldplats för 2024:


8:e Oktober 2023 - 17:e mars 2024 –Eldplatsen stängd för Avstjälpning.

17:e mars - 30:e mars –Eldplatsen öppen för att ta emot torrt material till Påskelden!

30:e MarsPåskbrasa

30:e mars t.om. första städdagen –Eldplatsen avstängd för Avstjälpning.

20:e april,prel. Eldning.

20:e april - 12:e Oktober Eldplatsen öppen för avstjälpning.

15:e juni,prel. Eldning.

17:e augusti,prel. Eldning.

12:e oktober,prel. Eldning.

13:e Oktober 2024 - 5:e april 2025 Eldplatsen stängd för Avstjälpning för att säkra 2025 års Påskbrasa.


Under perioden när eldplatsen är avstängd för avstjälpning så kan ni gärna förvara ev. trädgårdsavfall på era tomter så torrt som möjligt för att sedan föra detta till eldplatsen när den öppnar.


Detta är för att skapa minimal rökutveckling och bästa möjliga arbetsmiljö för Eldsjälarna på eldplatsen.