Eldningsplatsen

ELDNINGSPLATSEN


Vår eldplats ligger vid fotbollsplanen intill Unos lada och detta är ENDA platsen vi eldar på i området.

(OBS! Klipp inte ner det du ska lägga på eldplatsen).


Lägg inget material vid ingången till eldplatsen utan enbart på nedan anvisade platser.


På eldplatsen lägger vi kvistar och tunnare grenar, max. 4 cm i diameter. Lägg materialet högt upp mot vallarna som vätter mot Älvleavägen och fotbollsplan (1). Rosklipp och annat taggigt läggs med fördel mot vallen som vätter mot Näsetberget (2).


Vi eldar INTE kompost – dels för att det är skadligt för miljön men också att det ryker för mycket.


Grövre grenar, stubbar, målat- eller tryckimpregnerat virke, spånskivor, plast och annat skräp måste varje stugägare själv ta till en kommunal återvinningscentralen. Regler för eldning av trädgårdsavfall (Göteborgs stad).


(4) Är ler-deponi då varesig lera eller jord hör hemma på eldplatsen. Gå gärna dit och slå av jorden från rötterna på de växter/material som ni tar till eldplatsen.


Invasiva arter deponeras varesig vid elplatsen eller i komposterna - utan tas till kommunal återvinningscentral. Mer information finner du här: Naturvårdsverket invasiva arter. För oss i Gunnesby är det framförallt Blomsterlupiner, Kanadenskiskt gullris, Jättebalsamin och Parkslide att tänka på.


Eldning kommer att ske innan 1 juni samt efter 15 augusti.