Miljöstationen

MILJÖSTATIONEN


Ligger precis vid infarten till kolonin upp mot järnvägen till. 
Här kan man under lördagar mellan kl 09:00 - 11:00 under sommarsäsongen köpa grus och stallgödsel.