Lekplatsen

LEKPLATSEN


Här finns sandlåda, gungor, lekstuga, gungbräda och en lekställning. 
Det finns även parkbänk med bord så att man kan sitta och fika här om man önskar. 


Vi är myckt tacksamma om vi alla kan hjälpa till med att hålla ordning på vår lekplats. 
Det blir roligare för alla att vara där och lättare att klippa gräset när det blir långt.