Komposterna

KOMPOSTERNA


Det finns 3 stora komposter på vårt område. 


INFORMATION OM VÅRA ALLMÄNNA KOMPOSTER
Vi vill skapa ett kretslopp och bli självförsörjande på jord, genom att det vi tagit från våra
trädgårdar, återbördas jorden i förmultnad form. På så vis förbättrar vi kvaliteten på våra
lerjordar genom att vi tillför näring och förhöjer mullhalten. Då blir strukturen mer porös
och allting växer bättre.


I vårt koloniområde finns 3 komposter:
1:ans kompost ligger i närheten av järnvägsövergången.
2:ans kompost ligger intill boulebanorna.
3:ans kompost ligger vid bäcken vid 3:ans parkering.


På varje kompostplats finns anvisningar om vad vi får och inte får kompostera.
Ju bättre vi blir på att hantera våra komposter, desto bättre mylla får vi.
Ingenting annat än friskt grönavfall får läggas i komposterna!


Annat trädgårdsavfall får lämnas vid eldningsplatsen intill fotbollsplanen.
Där kan vi lämna kvistar och grenar(högst 4 cm i diameter) från träd och buskar, klipp från
berberis, tuja och andra barrträd, klipp från rosenbuskar, potatisblast, tomatplantor, rötter
från t ex buskar (slå av jorden från rötterna, innan du slänger), som vi eldar upp efter hand.
Intill eldningsplatsen finns en depå, där vi kan lämna lera och rens från grusgångarna.


Annat avfall som t ex plast får lämnas i soprummets kärl för källsortering. För glas finns
glasbulor intill miljöstationen.


Övrigt avfall får var och en själv köra till Tagenetippen.


Runt komposterna får ingenting läggas/slängas.
Vi har alla ett gemensamt ansvar att hålla vårt koloniområde snyggt och trivsamt.