Soprummet

SOPRUMMET


Precis vid infarten till vårt område har vi vårt sophus. Sophuset är låst så att man måste ha med sig in koloninyckel för att kunna slänga sina sopor.


Då vi betalar per kilo sopor i de stora grå kärlen i soprummet är det mycket viktigt att allt
köksavfall komposteras i de miljöpåsar som finns att hämta i soprummet. Dessa läggs sedan väl
igenstängda i kärlen för kompost i soprummet. Det är alltså inte meningen att tungt kompostavfall
skall läggas i de stora grå kärlen!


Sorteringsguiden från Göteborgs Stad finns alltid tillgänglig online via följande länk.