Styrelse

Styrelse Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning

Namn

Hus

Ordförande

Annelie Albertsson

78

Vice ordförande

Kassör *

Maria Malmgren

John Mossop

194

164

Ordinarie ledamot

Marianne Spetz

60

Ordinarie ledamot

Catrin Kävrestad

165

Ordinarie ledamot

Axel März

94

Ordinarie ledamot

Britt-Marie Petersson

153

Suppleant

Jana Bjarnadottir

5

Suppleant

Rickard Bergsten

155

Suppleant

vakant


Suppleant

vakant


Valberedning Gunnesby Koloniträdgårdar

Namn

Hus

Tina Jacobsson, sammankallande

97

Lars Åke Wikensjö

165

Marie Fallgren

6

Funktionärer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Hus

Koloniföreståndare

Kenny Andersson

80

Arbetsledare område 1

Kent Forsberg

9

Biträdande arbetsledare område 1

Christer Malmström

39

Arbetsledare område 2

Leif Nilsson

61

Biträdande arbetsledare område 2

Thomas Dahl

182

Arbetsledare område 3

Tomas Roslund

161

Biträdande arbetsledare område 3

Sören Angbo

199

Materialförvaltare

Jesper Carlsson

149

Materialförvaltare / städ

Margareta Westman

129

Nöjeskommitté

Lisbeth Lorné

53

Miljöstation

Kent Forsberg

9

Barnansvarig

Margareta Hof

74

Barnansvarig

Susanne Almroth

18

Barnansvarig

Therese Larsson

101

Tvättstugan

Anita Ericsson

48

Kioskansvarig

Eva Andersson

80

Kioskansvarig

Anette Granqvist

198

FGK-ombud ordinarie

Annelie Albertsson

78

FGK-ombud suppleant

Rickard Bergsten

155

Revisor

Sten Heijel

47

Revisor

Annette Mattsson

140

Soprumsansvarig

Anita Andersson

109

Byttanansvarig

Inger Nilsson

Jeanette Danielsson

Janne Johansson

99

196

99

Hemsidan*

Maria Malmgren

Janne Saaristo

194

112

Studieombud

Tiina Holmgren

87