Styrelse

Styrelse Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning

Namn

Stuga

Ordförande

Yvonne Johansson

118

Ledamot

Tiina Holmgren

87

Kassör *

John Mossop

164

Ledamot

Kristina Graner

191

Ledamot

Christer Malmström

39

Ledamot

Lena Johansson

139

Ledamot

Katarina Stål

105

Suppleant

Peter Jonsvik

137

Suppleant

Frida Green

170

Suppleant

Lars-Göran Läckström

122

Suppleant

Sten Bergman

44

Valberedning Gunnesby Koloniträdgårdar

Namn

Stuga

Anna Svensdotter, sammankallande

154

Annelie Albertsson

78

Ursula Starnberg

24

Revisorer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

Revisor

Sten Heijel

47

Revisor

Lars-Åke Wikensjö

165

Revisor suppleant

Eva Andersson

80

FGK Ledamöter Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

FGK-ombud ordinarie

Tiina Holmgren

87

FGK-ombud suppleant

Peter Jonsvik

137

Funktionärer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

Samordnare*

Peter Jonsvik

137

Arbetsledare område 1

Vakant


Biträdande arbetsledare område 1

Vakant

Arbetsledare område 2

Vakant


Biträdande arbetsledare område 2

Ronny Stolt

105

Arbetsledare område 3

Tomas Roslund

161

Biträdande arbetsledare område 3

Sören Angbo

199

Materialförvaltare maskiner

Vakant


Materialförvaltare / städ

Margareta Westman

129

NöjeskommittéNöjeskommitté FörstärkningVakantLisbeth Lorné
Inger Nilsson

Åsa Pedersen
53

99

64

Miljöstation

Ulf Gustafsson

82

Eldningsplatsen

Vakant

Snickarboden

Christer Malmström

Ronny Stolt

Peter Jonsvik

39

105

137

Barnansvarig

Margareta Hof

74

Barnansvarig

Susanne Almroth

18

Barnansvarig

Therese Larsson

101

Kioskansvarig

Gitte Einarsdotter

Agneta Rundqvist

41
10

Soprumsansvarig

Anita Andersson

109

Byttanansvarig

Inger Nilsson

Jeanette Danielsson

Janne Johansson

99

196

99

Hemsidan** inkl bokning lokaler

Maria Malmgren

194
Nyckelansvarig inkl uthyrn. lokaler

Lisbeth Lorne

53

Studieombud

Tiina Holmgren

87

Bingokommitté

Eva-Lena Almroth 

18

Rabattansvarig infarten

Marie Fallgren

Lizette Capel

6

33

Representanter Vägföreningen


Britt-Marie Petersson

Lars-Åke Wikensjö


153

165

Ansvarsfördelning områden

Område 1

Kollo-Salen, duscharna samt soprummet.

Område 2

Kiosken, verkstaden, Unos lada och gräsklippargaraget.

Område 3

Nisses stuga och Nisses lada.