Styrelse

Styrelse Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning

Namn

Stuga

Ordförande

Yvonne Johansson

118

Vice ordförande

Tiina Holmgren

87

Kassör *

John Mossop

164

Ordinarie Ledamot

Annika Ambjörnsson

51

Ordinarie Ledamot

Christer Malmström

39

Ordinarie Ledamot

Ann-Sofie Olofsson

85

Ordinarie Ledamot


Suppleant

Bimbi Widerberg

177

Suppleant

Peter Jonsvik

137

Suppleant

Mari Leion

88

Suppleant

Valberedning Gunnesby Koloniträdgårdar

Namn

Stuga

Anna Svensdotter

154

Julia Eckerstein

151

Ursula Starnberg

24

Revisorer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

Revisor

Sten Heijel

47

Revisor

Anita Ericsson

48

Revisor suppleant

Eva Andersson

80

FGK Ledamöter Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

FGK-ombud ordinarie

Tiina Holmgren

87

FGK-ombud suppleant

Peter Jonsvik

137

Funktionärer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

Koloniföreståndare*

Peter Jonsvik

137

Arbetsledare område 1

Magnus Fallgren

6

Biträdande arbetsledare område 1

Kent Forsberg

9

Arbetsledare område 2

Thomas Dahl

182

Biträdande arbetsledare område 2

Ronny Stolt

105

Arbetsledare område 3

Tomas Roslund

161

Biträdande arbetsledare område 3

Sören Angbo

199

Materialförvaltare

Vakant


Materialförvaltare / städ

Margareta Westman

129

NöjeskommittéNöjeskommitté FörstärkningVakant

Vakant

Vakant

Lisbeth Lorné
Inger Nilsson

Åsa Pedersen
53

99

64

Miljöstation

Ulf Gustafsson

82

Eldningsplatsen

Johnny Olofsson

85

Snickarboden

Christer Malmström

Ronny Stolt

Peter Jonsvik

39

105

137

Barnansvarig

Margareta Hof

74

Barnansvarig

Susanne Almroth

18

Barnansvarig

Therese Larsson

101

Kioskansvarig

Gitte Einarsdotter

Agneta Rundqvist

41
10

Soprumsansvarig

Anita Andersson

109

Byttanansvarig

Inger Nilsson

Jeanette Danielsson

Janne Johansson

99

196

99

Hemsidan** inkl bokning lokaler

Maria Malmgren

194


Mari Leion

88

Nyckelansvarig inkl uthyrn. lokaler

Lisbeth Lorne

53

Studieombud

Tiina Holmgren

87

Bingokommitté

Eva-Lena Almroth 

18

Rabattansvarig infarten

Marie Fallgren

Lizette Capel

6

33

Representanter Vägföreningen


Britt-Marie Petersson

Lars-Åke Wikensjö


153

165

Ansvarsfördelning områden

Område 1

Kollo-Salen, duscharna samt soprummet.

Område 2

Kiosken, verkstaden, Unos lada och gräsklippargaraget.

Område 3

Nisses stuga och Nisses lada.