Styrelse

Styrelse Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning

Namn

Stuga

Tillförordnad ordförande

Rickard Bergsten

155

Vice ordförande

Vakant


Kassör *

John Mossop

164

Ordinarie ledamot

Marianne Spetz

60

Ordinarie ledamot

Tiina Holmgren

87

Ordinarie ledamot

Annika Ambjörnsson

51

Ordinarie ledamot

Christer Malmström

39

Suppleant

Yvonne Johansson

118

Suppleant

Ulrika Månsson

2

Suppleant

Willy Davidsson

67

Suppleant

Vakant


Valberedning Gunnesby Koloniträdgårdar

Namn

Stuga

Mats Hansson

30

Annelie Albertsson

78

Kia Jonsvik

137

Funktionärer Gunnesby Koloniträdgårdar

Befattning 

Namn

Stuga

Koloniföreståndare

Kenny Andersson

80

Arbetsledare område 1

Magnus Fallgren

6

Biträdande arbetsledare område 1

Görrel Månsson

2

Arbetsledare område 2

Thomas Dahl

182

Biträdande arbetsledare område 2

Vakant


Arbetsledare område 3

Tomas Roslund

161

Biträdande arbetsledare område 3

Sören Angbo

199

Materialförvaltare

Jim Johansson

139

Materialförvaltare / städ

Margareta Westman

129

NöjeskommittéNöjeskommitté FörstärkningTherese Disfält

Linda Holmgren

Jeanette Danielsson

Lisbeth Lorné
Inger Nilsson

Åsa Pedersen

192

196

19

53

99

64

Miljöstation

Ulf Gustafsson

82

Barnansvarig

Margareta Hof

74

Barnansvarig

Susanne Almroth

18

Barnansvarig

Therese Larsson

101

Kioskansvarig

Eva Andersson

80

FGK-ombud ordinarie

Vakant


FGK-ombud suppleant

Rickard Bergsten

155

Revisor

Sten Heijel

47

Revisor

Anita Ericsson

48

Soprumsansvarig

Anita Andersson

109

Byttanansvarig

Inger Nilsson

Jeanette Danielsson

Janne Johansson

99

196

99

Hemsidan* inkl bokning lokaler

Maria Malmgren

194

Nyckelansvarig inkl uthyrn. lokaler

Lisbeth Lorne

53

Studieombud

Tiina Holmgren

87

Bingokommitté

Eva-Lena Almroth mf

18

Soprumsansvarig

Anita Anderrson

109

Rabattansvarig infarten

Marie Fallgren

Lizette Capel

6

33

Representanter Vägföreningen

Britt-Marie Petersson

Rickard Bergsten 

Lars-Åke Wikensjö

153

155

165

Ansvarsfördelning områden

Område 1

Kollo-Salen, duscharna samt soprummet.

Område 2

Kiosken, verkstaden, Unos lada och gräsklippargaraget.

Område 3

Nisses stuga och Nisses lada.